SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI ( B ) LỄ CÁC THÁNH 2015 ( Mt 5 , 1- 12)

    THƯỚC ĐO NÊN THÁNH
Vâng, kính thưa quý vị ! “Thước đo nên thánh “,  “hay gieo gì , gặt nấy” , là ý nghĩa đoan Lời Chúa ( Mt 5 , 1-12) hôm nay.
Có thể nói Tám Mối Phúc Thật là cuốn “ cẩm nang” làm thánh, bởi vì, nếu Lời rao giảng và cuộc đời
Cứu Thế của Đức Kitô nơi trần thế mà thiếu đi “ cẩm nang” làm thánh nầy dành cho phàm nhân, thì dường như chưa được trọn vẹn. Vì sao, thưa quý vị? Thưa, bởi vì: ” Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho thế gian. Để thế gian nhờ Người Con đó mà được sống đời đời” ( Ga 3, 16).
Vâng, được sống đời đời, đó là nên thánh, vì sự chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng, Đấng cứu độ là Thiên Chúa đã đến thế gian để ban cho phàm nhân quyền được sống đời đời. Muốn vậy, phàm nhân phải “ tin “ vào Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô. Đó là mục đích và ý nghĩa duy nhất mà Thiên Chúa đã ban cho phàm nhân, vì nếu , những con người nghe và tin theo Đấng cứu chuộc Giêsu mà không nên thánh, có nghĩa không đón nhận được sự sống đời đời, thì hoàn toàn vô nghĩa.
Vậy, thước đó nên thánh là gì ? Nếu , không phải là “ Tám Mối Phúc Thật “. Vâng, cái phúc chân thật, là cái phúc từ Thiên Chúa, mà cái phúc từ Thiên Chúa, thì khác với cái phúc nơi trần thế.
Và rõ ràng , như cái phúc thứ tư trong tám mối phúc thì: “ Phúc thay ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật. Vì họ sẽ được no thỏa.”
Vâng, Lời Phúc ấy không dành riêng cho người Kitô hữu, mà là cho tất cả những ai ý thức làm điều thiện. Nhưng, riêng với những ai bước theo Đức Kitô thì có thể suy rộng ra : “ Ai khao khát Thiên Chúa thì người ấy sẽ được no thỏa”. Vâng, đó là điều hiển nhiên, bởi vì tục ngữ Việt Nam cũng có câu : “ Gieo gì, gặt nấy “. Vâng, điều ấy là  lẽ tự nhiên, và là quy luật không thể đảo ngược. Bởi vì, không ai gieo điều lành , lai gặt được sự ác. Cũng như, không ai làm điều ác, mà lai gặp may lành. Đó cũng là luật nhân quả nhãn tiền, mà giáo lý nhà Phật gọi là ” quả báo nhãn tiền “.
Thiết nghĩ, mọi Lời giáo huấn của Đức Kitô đều gồm tóm trong Tám Mối Phúc Thật. Bởi vì, mục đích sau cùng của tất cả những ai tin vào Đức Kitô phải nên thánh, nếu không thì Tin Mừng của Đức Kitô trở thành vô nghĩa sao ?
Với tinh thần và ý tưởng của Tám Mối Phúc Thật, mà thánh Phanxico Assisi đã sáng tác ra Bài Ca Kinh Hòa Bình thật là tuyệt vời.
Hôm nay, Lễ Mừng kính trọng thể các thánh , các ngài như là một thành phần ưu tuyển của Giáo Hội, các ngài là thành phần chiến thắng, hay khải hoàn, nhờ vào Tám Mối Phúc Thật mà Chúa Giêsu đã loan truyền hầu giúp cho những ai muốn nên trọn lành như Chúa Cha trên Trời là Đấng trọn lành vậy.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì những Lời chân thật trong Tám Mối Phúc mà Chúa đã giáo huấn chúng con. Xin cho tất cả những ai muốn bước theo Chúa, thì cố gắng thực thi, hầu trở nên thước đo nên thánh cho họ, chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của các thánh, đứng đầu là Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh ./. Amen
01/11/2015

P.Trần Đình Phan Tiến