Lễ Tưởng Niệm lần thứ 52 cố Tổng thống Gioan Baotixita Ngô-đình-Diệm.

Buổi lễ đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp.

Buổi lễ cho những người có lòng tưởng nhớ cầu nguyện cho Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM,các BÀO ĐỆ,cùng cầu nguyện cho các linh hồn DÂN QUÂN CÁN CHÍNH và QUÂN ĐỘI ĐỒNG MINH đã hy sinh để bảo vệ VNCH; cùng các linh hồn ĐỒNG BÀO đã tử nạn trên đường vượt biển vượt biên tìm TỰ DO; Cũng như cầu nguyện cho  linh hồn các
CHIẾN SĨ ĐỒNG BÀO đã bỏ mình khi tranh đấu vì TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN,  cho VIỆT NAM.