Lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm tại thánh đường Our Lady Of The Rosary. Fairfield/NSW ngày Thứ Bảy, 7/11/2015
Hội Thân Hữu Người Việt Quóc Gia Tị Nạn cộng sản lo thức ăn nhẹ rất chu đáo sau buổi lễ tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm.