Chùa Khánh Anh - Bagneux - Tu Bát Quan Trai Giới do Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác ( Đức Quốc)

Nam mô A Di Đà Phật.
THÔNG BÁO

NGÀY TU BÁT QUAN TRAI GIỚI.
tại chùa KHÁNH ANH - BAGNEUX
18/12/2015 đến 19/12/2015
Do Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác (đức quốc)
(Hòa Thượng Thích Như Điển) hướng dẫn.
20 giờ 30 thứ sáu 18/12/2015 thọ giới 
19 giờ 00 thứ bảy 19/12/2015 xả giới
ngoài ra, ngày chủ nhật 20/12/ 2015 sau khóa tụng kinh sẽ có thời giảng pháp 
vào lúc 16g30 sẽ do Hòa Thượng chủ giảng.

      Kính mời quý Phật tử tham dự