SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVIII ( B ) (Mc 10, 17 -27)

TIN MỪNG CỨU ĐỘ VÀ CỦA CẢI TRẦN GIAN
Thưa quý vị, các bạn Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một sự chọn lựa dứt khoát, đó là giữa TIN MỪNG CỨU ĐỘ và CỦA CẢI TRẦN GIAN.
Đoạn Tin Mừng ( Mc 10, 17-27) hôm nay trình thuật cho chúng ta có hai phần :
  • Phần thứ nhất: Trình thuật về cuộc hạnh ngộ giữa Chúa Giêsu và người thanh niên đạo đức.( C 17 – 22)
  • Phần thứ hai : Trình thuật về sự giáo huấn của Chúa Giêsu về của cải Nước Trời và của cải trần gian. ( c 23 – 27)
Chúng ta thấy, phần thứ nhất có một sự gặp gỡ rất kỳ duyên, rất thú vị, rất may mắn, vì một “ kho tàng Nước Trời ” vô giá là chính Chúa Giêsu, mà người thanh niên tuy đaọ đức, nhưng không nắm bắt  được. Bởi vì, giữa của cải trần gian và Tin Mừng Cứu Độ có một ranh giới rất xa. Vì, một bên là giá trị vĩnh cửu và một bên là giá trị hữu hình, giá trị vĩnh cửu thì siêu nhiên, theo đó, con người trần gian, nếu không có con mắt đức tin, thì không thể nào chấp nhận và đi theo giá trị vĩnh cửu được.
Con người trần gian muốn đón nhận và đi theo Tin Mừng Cứu Độ, có nghĩa là giá trị vĩnh cửu, thì phải dứt bỏ điều gì mình đang hiện hữu. Điều nầy là một sự thách thức rất lớn, muốn vậy, con người trần gian phải nhận ra Đức Kitô là ai? Mặc nhiên, Người là Giêsu, nghĩa là : “Thiên Chúa ở cùng con người ”. Khi đó, con người trần gian mới có đủ can đảm để dứt bỏ mọi thứ mà bước theo Chúa Giêsu. Vì, Chúa Giêsu là Đấng đã từ bỏ địa vị ngang hàng cùng Thiên Chúa, để làm Người như con người. Nhưng, Người không sống như phàm nhân theo cảnh của phàm nhân, là phải vun vén của cải trần gian. Bước theo Chúa Giêsu là bước theo một cuộc sống  “từ bỏ “, từ bỏ làm người trần gian, để làm con Thiên Chúa. Nhưng, cụm từ “ từ bỏ” muốn nhận thức được, khi và chỉ khi nhận ra Chúa Giêsu.
Những con người, gọi là đi làm “cách mạng”, cũng chính là học theo Tin Mừng, nhưng, họ không đón nhận Chúa Giêsu, mà là ”cướp “ đi giá trị Tin Mừng, để thành lập một phe phái, đảng phái để trục lợi cho một bè nhóm.
Trở lại ý nghĩa Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy, con người đạo đức của người thanh niên chỉ dừng lại nơi trần thế. Theo đó, việc anh ta buồn rầu bỏ đi, sau khi nghe Chúa Giêsu nói: Hãy bán tất cả những gì mình có để cho người nghèo , rồi đến đây đi theo Chúa Giêsu. Điều nầy là một cơn sốc đối với người thanh niên đạo đức. Bởi vì, sự đạo đức của anh ta chỉ dừng lại nơi trần thế nầy chứ không bay xa, cao hơn được. Trong khi đó, anh ta đã có đầy đủ nơi thế trần, giờ đây anh ta nghe tin về Chúa Giêsu là Đấng có thể ban cho anh ta sự sống “vĩnh cửu”, để anh ta  “hằng sống” nơi trần thế nầy.
Và như thế là hoàn toàn không phù hợp với lý tưởng Nước Trời được. Bởi vì, Nước Trời là siêu nhiên, vì vầy, không thể hiển hiện theo trần tục được. Thật đáng tiếc cho người thanh niên đạo đức nầy, vì chính Chúa Giêsu cũng “ thương mến “ anh ta, điều ấy có nghĩa là Người cũng “ xác nhận” anh ta đạo đức.
  • Phần thứ hai : Sự giáo huấn của Chúa Giêsu về của cải Nước Trời và của cải trần gian.
Vâng, cũng từ câu chuyện giữa Chúa Giêsu và người thanh niên đạo đức trên, Người đã giáo huấn cho các môn đệ một chân lý sâu sắc là: “  Người giàu có khó mà vào được Nước Trời… “. “ Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào được Nước Thiên Chúa” ( c 25 )
Theo đó, Nước Trời không phải là phân biệt, hay kỳ thị người giàu, nhưng, người giàu có của cải trần gian, thì tâm hồn họ không đón nhận Tin Mừng Nước Trời. Thiên Chúa không chủ trương cho trần gian nghèo hèn, toàn là những người khố rách áo ôm. Nhưng, Thiên Chúa muốn cho trần gian sung mãn, giàu có của cải siêu nhiên, đó là “ tình thương “ của Thiên Chúa. Vì của cải trần gian chỉ là cát bụi, chỉ có của cải siêu nhiên mới vĩnh hằng. Vâng, chân lý vẫn thuộc về chân lý. Người trần gian cứ muốn xây dựng trần gian bằng của cải trần gian. Mặc nhiên, họ không thể nào mua lấy Nước Trời được. Vì Nước Trời không sử dụng của cải trần gian. Hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, nhưng, Thiên Chúa ban Đấng Cứu Độ là Chúa Giêsu để con người trần gian có được sự giáo huấn, đó là ” ĐẠO “ là con đường của chân lý. Hầu cứu vớt những ai muốn vào Nước Trời. Vì vậy, được gọi là TIN MỪNG CỨU ĐỘ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con một Tin Mừng Cứu Độ, để giải thóat chúng con mọi thứ ràng buộc nơi trần gian, hầu phá tan mọi xiềng xích của satan, mà mua lấy Nước Hằng Sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa Chúng con ./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến