"MÂN CÔI" HOA TÌNH YÊU


 

Cuối tháng mười con dâng lời cảm tạ
Mùa hoa lòng muôn triệu đóa nở tươi
Tháng "Mân Côi" yêu mến Mẹ mỉm cười
Dâng bất tận cho đời đang thánh hiến

Vườn "Mân Côi" thắng ác tà nguy biến
Bước huy hoàng hãnh tiến về nẻo ngay
Đường Mẹ đi dẫn bước con đêm ngày
Con có Mẹ hăng say đời vượt khó

Bến "Tình Yêu" Người đang chờ ta đó
Em thì thầm nói nhỏ với "Tình Yêu"
Anh Giêsu chí ái thương Anh nhiều
Lòng thanh thản bước đều theo Ánh Sáng

Hoa Mân Côi đâu chỉ nở một tháng
Mà suốt đời tim lai láng tình duyên
Hoa đơn sơ nhưng có vạn uy quyền
Muôn sóng cả nhưng thuyền đời vẫn vững

Mẹ dẫn đường cho ta vượt qua những,
chỗ nguy nan Mẹ đứng dẫn con qua
Lời Mân Côi đưa con đến tận nhà
Trong ân sủng tình Cha đời vĩnh phúc.

Trm Hương Thơ