KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2015MỪNG      ngày truyền giáo muôn nơi
NGÀY       đi theo bước Ngôi Lời hân hoan
TRUYỀN  rao Lời Chúa cao sang 
GIÁO        là chia sẻ mọi đàng với nhau 
HOAN       là chấp nhận khổ đau
CA             khen Danh Thánh nghèo giàu mọi nơi 


BÀN          tay lao tác giúp người
CHÂN       tâm nguyện ý theo Lời thực thi
TA             làm tất cả những gì 
BƯỚC       chân truyền giáo là đi giúp đời
NỞ             tươi nơi đến cho người
HOA          tâm đẹp nhất nở Lời Thánh Tâm 
GIỮA         muôn hoa tỏa hương trầm
ĐỜI            gieo bác ái nảy mầm từ bi

RA             chồi nhân đức tức thì
ĐI              trồng mọi bước chân đi vào đời 
THEO        gương Anh Cả Ngôi Lời
BƯỚC       trên gai góc tứ thời ngại chi
NGÔI        Lời xưa đã thực thi
LỜI            Ngài dẫn lối ta đi khắp cùng

NGÀY      đi chẳng chút ngại ngùng 
VỀ            thì hoa nở trùng trùng bốn phương 
HỒN         như đóa hụê thơm hương
NỞ            ra thắm cả Thiên Đường Chúa ta
HOA         nhân, hoa đức vào nhà
TƯƠI        trong Nước Thánh hòa ca danh Ngài
THẮM      hương vĩnh cửu không phai
HỒNG      tâm rạng rỡ trên đài vinh quang.

Trầm Hương Thơ
18.10.2015