ĐÀN TRÀNG QUÁN THẾ ÂM 31 OCT VÀ 1/11/2015 (CHÙA KHÁNH ANH - BAGNEUX)

ĐÀN TRÀNG QUÁN THẾ ÂM
Được tổ chức tại chùa Khánh Anh (Bagneux)
do Thượng Tọa Thích Hoằng Khai (Na Uy) hướng dẫn
 
Trong năm, chúng ta có 3 ngày vía của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là 19/2, 19/6 và 19/9 âm lịch. Sắp tới đây, vào 2 ngày :          
·    thứ bảy 31/10/2015 (tức đúng ngày 19/9 năm Ất Mùi), 
·     chủ nhật 1/11/2015  
tại chùa Khánh Anh (Bagneux) sẽ thiết lập Đàn Tràng Quan Thế Âm
cúng dường lên Thập Phương Thường Trú Tam Bảo nhân ngày Lễ Vía Kỷ Niệm Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm để hồi hướng đến khắp Pháp Giới Chúng Sanh, cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an và nhất là hồi hướng công đức cúng dường lên Giác Linh Cố Ân Sư thượng Minh hạ Tâm. Xin thông báo và kính mời chư Phật Tử tùy nghi tham dự, thời khóa Đàn Tràng như dưới đây.
 
Thứ bảy 31/10/2015 (đúng ngày Vía 19/9 năm Ất Mùi)
9 giờ 00 :         KHAI ĐÀN 
- thượng cúng Hoa, Đăng, Đại Bi Thủy.
10 giờ 30 :       Trì tụng 108 biến ĐẠI BI THẦN CHÚ 
- gia trì Đại Bi Thủy.
12 giờ 00 :       Ngọ Trai.
15 giờ 00 :       Giảng pháp (Thượng Tọa Thích Hoằng Khai).
17 giờ 00 :                   Công phu chiều và tụng Kệ Tán Thán và Quy
 Y với Quán Âm Bồ Tát.
19 giờ 00 :       Vãn thực.
20 giờ 30 :        Giảng pháp (Thượng Tọa Thích Hoằng Khai).
22 giờ 00 :       Chỉ Tịnh.
 
Chủ Nhật 1/11/2015 (20/9 Ất Mùi)
06 giờ 00 : Công Phu sáng – Lễ 100 lễ Ngũ Bách Danh
08 giờ 00 : Tảo thực
11 giờ 30 :       Khóa lễ Cầu Siêu hằng tuần
15 giờ 00 :       Lễ Ngũ Bách Danh (400 lễ).
17 giờ 00 : Giảng Pháp (Thượng Tọa Thích Hoằng Khai)
18 giờ 30 : Lễ Tạ.
 
 
Quý vị nào muốn cúng dường Đàn Tràng (Hoa, Đăng, Thủy), xin liên lạc với Ni Sư Diệu Trạm (dieutram@gmail.com – 0146558444 hay 0609090119) hay gởi thư về chùa Khánh Anh 14 Ave Henri Barbusse, 92220 Bagneux. France
Quý Phật tử phát tâm tham dự, xin vui lòng báo danh để Ban Trai Soạn chuẩn bị cho được chu đáo hơn. Xin cám ơn