SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXII ( B ) ( Mc 7, 1=8 . 14- 15 . 21 -23 )

TRUNG TÍN GIỮ LỜI CHÚA LÀ KHÔN NGOAN
Thưa quý vị, Bài đọc I hôm nay ( Đnl 4, 1-2 . 6-8) cho chúng ta nội dung Tin Mừng Chúa Nhật 22 (B) “Trung tín với Lời Chúa là khôn ngoan “.
Nội dung Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hai ranh giới rõ ràng và dứt khoát: Đó là Tuân giữ Lời Chúa hay phàm nhân. Nói như thế không phải là bất chấp pháp luật, vì tất cả pháp luật đều căn cứ vào Thánh Kinh. Tuy nhiên , có nhiều quy định do con người đặt ra trái với Thánh Kinh.
Nhưng, nội dung Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sự nhầm lẫn của người Dothai khi tuân giữ Lời Chúa. Vì cái mà họ tuân giữ chỉ là hinh thức bên ngoài.
Vệ sinh là một công việc cho sức khỏe, rửa tay trước khi dùng bữa là một thói quen tốt, mang lại cho con người cuộc sống, hay cách sống văn minh. Nhưng, rõ ràng giá trị của nó không mang lại lợi ích cho linh hồn.
Lợi ích của việc vệ sinh chính là bảo vệ thân xác. Khi giáo huấn điều nầy, Chúa Giêsu không bác bỏ giá trị than xác, nhưng ,Người kiện toàn và đưa người ta lên một giá trị đích thực đó là siêu nhiên. Vì , rửa tay hay không rửa tay trước khi ăn không gia tăng giá trị thiêng liêng, và người ta đừng chú trọng hình thức mà khinh miệt tha nhân. Rõ ràng, nếu một người không biết , hay chưa biết giữ vệ sinh, nhưng họ có một tấm lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, thì hơn hẳn những người giàu có mà bất lương. Vì sự giàu có thế gian chỉ là hình thức và mang lại cho con người sự tạm bợ. Vì cái gì là hình thức sẽ tiêu đi, điều gì tồn tại mới là chân thực.
Vì sự hằng sống không thể tồn tại bởi hình thức bên ngoài. Khi dẫn giải về chân lý nầy, Chúa Giêsu muốn đưa con người về giá trị thật của nó. Rửa tay trước khi ăn thì tốt, nhưng tốt hơn hãy rửa tâm hồn. tâm hồn không tuân giữ Lời Chúa thì dơ bẩn hơn gấp bội.
Vậy rửa tay, hay rảy nước chỉ là “HÌNH THỨC” thanh tẩy bên ngoài, chứ không mang lại giá trị ơn cứu độ. Gía trị ơn cứu độ chính là :” Lắng nghe và thực hành Lời Chúa”. Đó là thứ Nước Thanh Tẩy tốt nhất mà Thiên Chúa ban cho con người.
Một vấn đề đặt ra là : Những hình thức mà chúng ta tuân giữ có phù hợp với Lời Chúa không? Vì , mọi hình thức không phù hợp với Lời Chúa đều là vô nghĩa.
Lời Chúa hôm nay không chỉ hiểu theo nghĩa đen là “ RỬA TAY ” trước khi ăn như một thói quen vệ sinh, mà là :” Việc tuân giữ Lời Chúa như là một sự tẩy rửa linh hồn con người nên thanh sạch”. Đó mới là vấn đề.
Trước hết chúng ta cần biết qua về Luật pháp, luật pháp là một điều minh bạch, rạch ròi, không thiên vị. Vì , luật pháp bất vị thân. Nhưng, luật pháp dù minh bạch đến đâu cũng vẫn có “ khe hở”. Nhưng, luật pháp là cho con người và vì con người, luật pháp nhằm yêu thương và xây dựng con người chứ luật pháp không hủy diệt con người, dù là “án tử”.
Vậy , tính chất của luật pháp là như vậy, nhưng, không thể cho con người một cuộc sống bên Thiên Chúa được. Vì luật pháp, giống như “ nước “ để rửa tay, chứ không để “ thanh tẩy “ tâm hồn con người được. Vì, mọi tội lỗi của con người không thể bắt nguồn từ bên ngoài tâm hồn, mà là từ bên trong, ví dụ như chúng ta chửi thề , thì không phải cái miệng bị “ dơ “ mà là tâm hồn chúng ta bị “ vấy bẩn”. Chúng ta không thể dung nước “ súc miệng” để cho sạch được. Nếu sạch thì chỉ là vệ sinh, chứ không phải là sự tha thứ. Nhưng, chúng ta muốn tha thứ, thì chúng ta phải đến với Thiên Chúa, Thiên Chúa là Đấng có quyền năng tha thứ cho chúng ta được trở nên thanh sạch. Nhưng, Thiên Chúa vô cùng cực Thánh, vì vậy chúng ta không thể đến bên Thiên Chúa khi chúng ta là phàm nhân. Vì vậy, Thiên Chúa ban Đấng cứu thế là Đức Kitô cho nhân loại, Đức Kitô trao quyền cho Hội Thánh, và Hội Thánh nhận năng quyền ấy và ban ơn tha thứ cho chúng ta qua các Thứa tác viên có chức thánh là Linh mục.
Vì thế, không phải chúng ta phạm tội giết người rồi chúng ta “ rửa tay” trước khi ăn là chúng ta được sạch.
Bài đọc II (Gc 1, 17 – 18 . 21b – 22 . 27) hôm nay cho chúng biết giá trị “ lãnh nhận và thực thi Lời Chúa “ là điều quý giá cho con người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con biết nhận ra giá trị chân lý là Lời Chúa, xin cho chúng con biết thực thi như Lời Chúa dạy, hầu mang lại giá trị vĩnh cửu cho chúng con ./. Amen
30/08/2015

P.Trần Đình Phan tiến