ĐÓ LÀ DO VẤN ĐỀ VĂN HÓA

Trích: “ Đọc báo chí trong nước mấy tháng vừa qua, điều ám ảnh tôi nhiều nhất là các vụ sát nhân dã man có khi chỉ vì những lý do hết sức nhỏ nhặt, thậm chí, vu vơ, hay nói theo một số nhà báo trong nước, là “lãng xẹt”.

. Theo tôi, có hai nguyên nhân nên để ý: luật pháp và văn hoá.
Trước hết, về phương diện văn hoá, lâu nay đã có nhiều người lên tiếng báo động về sự suy đồi trong đạo đức xã hội. Tất cả các giá trị thiêng liêng, các chuẩn mực trong quan hệ giữa người và người đều bị phá sản. 

Nguyên nhân thứ hai là về luật pháp. Luật pháp Việt Nam khắc nghiệt nhưng không nghiêm minh.
… không nghiêm minh vì có rất nhiều người phạm tội, dưới nhiều hình thức và với nhiều mức độ khác nhau, vẫn vô can, thậm chí, sống ung dung và thanh thản ngoài đời.
( Nguyễn Hưng Quốc – Tại sao họ lại hung ác đến vậy? )

Chỉ một câu nầy thôi là rõ ràng: Đó là vấn đề " văn hóa "!

Một nền giáo dục Dân tộc - Nhân bản đào tạo ra con người sống theo truyền thống Dân tộc, chuộng điều nhân - nghĩa của giống nòi Lạc Việt, biết yêu nước, thương dân: Thương người như thể thương thân. Đó là nền văn hóa Dân tộc có nghĩa có tình, có nguồn gốc Tổ tiên, tự biết mình là ai, từ đâu trôi giạt đến giải đất hình Rồng, rạng rở bên bờ biển Đông, xây đắp, vun bồi thành giang san gấm vóc, đời đời truyền lại cho con cháu: Con Rồng - Cháu Tiên.

Một nền giáo dục duy vật, vô thần, vô Tổ quốc, ngu dân, nhào nặn ra " con vật người " chỉ biết hận thù giai cấp, cướp đoạt và giết chóc để độc quyền thống trị. Đó là thứ văn hóa bạo ngược, chuyên chế và dối trá.

Văn hóa Miền Nam - Việt Nam Cộng Hòa: Nền văn hóa Vương Đạo đặt trên nền tảng giáo dục và thuyết phục với lòng nhân hậu.

Văn hóa cộng sản Miền Bắc, gọi khinh thị là văn hóa việt cộng: Nền văn hóa Bá Đạo chủ trương dùng sức mạnh cưởng bức, nô lệ hóa.

Xã hội Việt Nam ngày nay, suy đồi, đổ nát, vô tình, vô cảm, không còn tình người mạnh ai nấy sống, ai chết sống mặc ai!

Đó là tội ác " diệt Văn hóa Dân tộc "! Đó là tội ác " Diệt tộc "!

Đó là Tội ác lớn nhất trong dòng lịch sử Dân tộc, với nền " Văn minh Lúa nước " hiền hòa, trải dài trên bốn ngàn năm văn hiến, do giặc " họ giả hồ " và đồng bọn vô học, ăn cướp việt cộng gây ra cho Đất nước và Dân tộc.

Mai nầy lịch sử sẽ khắc ghi!

Nguyễn Nhơn