NGÀY LỄ GIỖ: NHỚ ĐHY.PX: NGUYỄN VĂN THUẬN KÍNH YÊUSáng nay nhìn ảnh nhân hiền
Con ngồi tĩnh lặng như thiền nơi đây 
Lòng con như thể tràn đầy
Suy về ơn Chúa ngất ngây tâm hồn

Trên đời kẻ dại người khôn
Ai nên công chính tâm hồn ngát hương
Trong lòng tràn ngợp tình thương
Sẽ chia mọi thứ trên đường với nhau

Giúp người tàn tật ốm đau
Đễ gương nhân đức mai sau cho đời
Dù nơi góc biển chân trời
Việc thiện vẫn được muôn người ngợi khen

Chẳng ai mến thứ ươn hèn
Miệng thì thơn thớt như kèn như loa
Tâm hồn chứa đựng gian tà
Thấy người gặp nạn lời đà xấu xa

Xin cho con tránh đường tà
Học gương nhân đức để mà tu thân
Gương Y-Nhã rất chuyên cần
Gương Giê-su thấm lần lần vào tâm

Gương Đức Mẹ rất âm thầm
Gương Giu-se sống chuyên tâm cần cù
Gương Hồng Y Thuận trong tù
Ngài thương cả những cai tù khó thương

Mười ba năm sống can trường (*)
Đức Hồng Y vẫn bình thường vui tươi
Lúc nào Người cũng mỉm cười
Tỏa gương nhân đức cho người noi theo

Ngài ưa sống kiếp đơn nghèo
Đường vào cửa hẹp Ngài theo cả đời
Bao nhiêu cửa rộng đón mời
Vinh hoa phú qúy thảnh thơi chối từ

Tâm hồn Ngài đã thặng dư
Tràn ơn Thánh Chúa bấy chừ tỏa lan
Ngày nay Giáo Hội hân hoan
Phong lên Á Thánh sẽ loan ngày gần 

Nhớ ngài gương sáng tinh thần
Con ngồi để viết mấy vần thơ dâng
Đời con xin Chúa đỡ nâng
Đường vào cửa hẹp "xin vâng" theo Ngài.

Trầm Hương Thơ

Ngày giỗ ngài đã về nhà Cha 16.09.2002 
Thương nhớ về Đức cố HY. PX. Nguyễn Văn Thuận kính yêu

* Ngài bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
bắt giam hơn 13 năm tù đày không xét xử.