Trọng lú: Chế độ ta là chế độ công an trị...


CTV Danlambao - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm sự nghiệp hành-dân-phục-đảng của Bộ côn an, đồng chấy Trọng lại múa bút Lú một bài xác định công an là tay sai của đảng (1).

Đối với tập đoàn côn an, Lú xác định rõ ràng: "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với CAND".

Mọi mặt ở đây bao gồm mọi thứ: từ chuyện "lớn" như bộ trưởng tỉnh bơ khai sụt tuổi để ngồi lâu ở ghế TƯ, đến chuyện "nhỏ" như người dân vào đồn chết nhẹ nhàng ở thế ngồi với sợi giây đan chiếu. 

Mọi mặt ở đây có nghĩa là - theo lời Lú: "bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND." 

Tuyên bố "Công an là lực lượng trọng yếu tuyệt đối tin cậy của Đảng" và "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với CAND" thật ra là một tuyên bố... "mất dạy", không theo điều dạy bảo của bản Hiếp pháp CHXHCNVN do chính đảng biên soạn và tự thông qua. Trong đó "nó" biểu rằng:

Điều 67: Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Rõ ràng sau khi đảng hiếp dân tộc bằng Hiếp pháp tự biên tự diễn, thì đến phiên Trọng lú đè Hiếp pháp ra mà... hãm. Điều 67 Hiếp pháp cộng huề sở hụi nói rõ công an là do nhà nước xây dựng, nhiệm vụ của nó là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Chẳng có chỗ nào nói rằng công an là để phục vụ đảng và do đảng lãnh đạo tuyệt đối. 

Có lẽ để bào chữa cho thái độ mất dạy, hiếp dâm Hiếp pháp, Lú đã lôi Quyết định số 110-QĐ/TW ra giải bày: 

"Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 110-QĐ/TW, ngày 30/8/1990 thành lập Đảng uỷ Công an Trung ương, nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND càng được xác định đầy đủ và toàn diện."

Tức là Lú đã cho Bộ Chính trị ngồi xổm lên trên cái Hiếp pháp của đảng với tờ giấy toilet 110-QĐ/TW.

Chưa hết! 

Thật ra cái quyết định 110-QĐ/TW cũng rất "mất dạy" này, do đám cô hồn Bộ chính trị bày ra, chỉ là những quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ chi bộ cơ sở trong cơ quan Quân đội (2). Chính vì vậy mà nó có chữ  trong tên gọi. Quyết định này không có chỗ nào quy định toàn bộ hệ thống côn an + côn đồ = công an là đồ chơi của đảng cả!?

Do đó, chỉ việc ngồi xổm lên Hiếp pháp, hiếp dâm Hiếp pháp, Trọng cũng đã Lú, làm không ra hồn, lú lẫn tùm lum.

Sau cùng, tuyên bố này của Lú mới cần quan tâm:

"Sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; trên mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của Công an thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng." 

Qua tuyên bố này, Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN đã chính thức xác nhận: chế độ chính trị tại Việt Nam là chế độ công an trị.

17.08.2015