Tiếng Việt Dễ Thương Nam, Bắc

Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ) 
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai 
Bắc mang thai, Nam có chửa 
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi 

Ôi! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm 
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh 
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ 
Nam mần Sơ Sơ, Bắc làm Lấy Lệ 

Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt 
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng 
Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó 
Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre

Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải 
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào 
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp 
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng 

Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô 
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt 
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại 
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê 

Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá 
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U 
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng 
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh 

Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô 
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp 
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi 
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo!

Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi
Bắc gửi phong bìbao thơ Nam gói 
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn! 
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác 

Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke  
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn  
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó

Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên 
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam  
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi! 
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội 

Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui 
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp 
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo 
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy 

Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá!
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc 
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu 
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng 

Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu 
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo 
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm 
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa 

Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De 
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam: Thơm Thơm đậu phọng 
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ 
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn 

Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả” 
Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia” 
Nam mỉa “tên cà chua”, Bắc rủa “đồ phải gió” 
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ 

Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt 
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô 
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm 
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan 

Bắc xuýt xoa “Cái Lan xinh cực!”, 
Nam trầm trồ “Con Lan đẹp hết chê!” 
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền 
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu…