SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX TN ( B ) ( Ga 6, 51 – 58 )

 CHÚA GIÊSU LÀ THẦN LƯƠNG VĨNH CỬU
Vâng , thưa quý vị , Chúa Nhật XX TN hôm nay là Chúa Nhật thứ 4 nói về bí Tích Thánh Thể. Một mầu nhiệm cao cả nhất trong chương trình cứu độ loài người qua Đức Kitô. Bởi vì, cả một hành trình làm Người nơi dương thế, chịu nạn, chịu chết, Phục Sinh, kết thúc phần hữu hình của Người nơi trần thế,
nhưng bản thể Thiên Chúa nơi Người là sự Hằng Hữu, siêu nhiên, cực Thánh không thể mất đi như sự hữu thể tự nhiên. Vì vậy, Thánh Thể của Thiên Chúa nơi Người là một “HUYỀN NHIỆM của TÌNH YÊU “, một tình yêu cực Thánh.
Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại điều ấy trước lúc tử nạn. Vâng, khi nghe những cụm từ “THỊT”  “MÁU “, con người lấy làm kinh hãi, kinh dị, vì chưa hiểu rõ Thiên Tính Nơi Người. “Ai ăn Thịt và uống Máu Con Người thì có sự sống đời đời” (  Ga 6, 54)
Mặc nhiên, đây là một ranh giới của Tin Mừng. Ai tin và đón nhận Tin Mừng thì vượt qua ranh giới ấy. Bí Tích Thánh Thể không phải là một vấn đề, vì mầu nhiệm luôn vượt xa trí hiểu bình thường, mầu nhiệm không phải là “ trí hiểu”, mà là một “ ân ban”. Ân ban thì phải được “ đón nhận “. Vì, muôn đời không ai có thể lý giải về Thiên Chúa. Các thánh là những người tin, đón nhận, chuyển tải thông điệp từ Thiên Chúa. Chứ các thánh không hề lý giả về Thiên Chúa được.
Vậy, Bí Tích thánh Thể vừa là Huyền Nhiệm, vừa là sự trả lời cho Huyền Nhiệm ấy nơi Chúa Giêsu, bởi vì, chính nơi Người và sự Huyền Nhiệm yêu thương là sự “ lý giải” đúng nhất.
Tất cả tội lỗi nơi nhân loại, đều phát xuất từ “ dục vọng”, dục vọng tiền tài, dục vọng xác thịt, dục vọng quyền lực, dục vọng danh dự, dục vọng “ cái tôi ”. Nói tóm lại sự khao khát “ bất chính” là những dục vọng xấu xa. Mọi dục vọng ngoài Thiên Chúa là kiêu ngạo.
Vậy, nếu con người  không khao khát Thiên Chúa, thì họ phải đón nhận những dục vọng ngoài Thiên Chúa. Vì sự sống trần gian là một cuộc đi tìm dục vọng. Không ai no thỏa cái nhu cầu tự nhiên, thì đó là “dục vọng”. Mọi dục vọng ngoài Thiên Chúa đều là tội lỗi.
Ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu chính là được “ no thỏa” sự sống bởi Thiên Chúa,  “ăn “được Chúa Giêsu chính là “ phần phúc “ cho con người. Vì , khi con người có Thiên Chúa ngự vào, tức khắc tẩy trừ được tội lỗi là dục vọng xấu. Đó là nguyên lý tình yêu bởi Thiên Chúa, nhưng được thể hiện bởi” Con Thiên Chúa làm Người” , Đấng cứu độ trần gian.
Vì vậy, ăn Thịt và uống Máu Con Người là một sự thể hiện đón nhận Đấng Cứu Thế, đón nhận chân lý và tình yêu bởi mầu nhiệm nhân tính của Người. Mọi khao khát của nhân loại đều nhằm vào thân xác. Nhưng, thần lương cho linh hồn thì “ đói khát”. Vậy, đâu là Thần Lương đích thực cho họ ? Há chẳng phải là Chúa Giêsu sao ? Vậy, Mầu Nhiệm Nhân Tính và Thiên Tinh của Chúa Giêsu muốn ngự trong Linh hồn con người, chứ không phải là trong những toà lâu đài nguy nga.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn loan truyền mãi mãi mầu nhiệm Thánh Thể nơi tâm hồn con người như Thần Lương trường tồn cho họ, hầu biểu lộ chân lý yêu thương nơi Thiên Chúa. Xin cho con người mọi thời biết nhận ra tình Chúa yêu thương hầu đáp trả, và cho chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và sống lại cho tới khi Chúa ngự đến./. Amen
16/08/2015

P.Trần Đình Phan Tiến