SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 TN( B ) ( Ga 6, 54a. 60-69)

“ Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống” ( Ga 6, 63 b)
Vâng,  thưa quý vị, các bạn, Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay là tuần lễ thứ 5 nói về Bí Tích Thánh Thể. Một mầu nhiệm cao cả, biểu lộ tình yêu tuyệt đối nơi Thiên Chúa là nguồn hằng sống. Nguyên lý tình yêu là : Ao ước điều gì, thì được no thỏa điều ấy.
Bố cục đoạn Lời Chúa hôm nay cho thấy có 3 phần :
Phần thứ nhất :  (từ câu 54 a – 55  đến 65 ) Phần tuyên ngôn về Bí tích Thánh Thể của Chúa Giêsu. Sự dẫn giải của Người về Bí Tích Thánh Thể.
Phần thứ hai: ( từ câu 60 - 66) . Những người nghe Chúa Giêsu nói , trong đó có những người đi theo Chúa cũng xầm xì , phản đối và rút lui.
Phần thứ ba : ( từ câu 67 – 69) . Phần thánh Phêrô tuyên xưng đức tin vào Chúa.
    Nhân thế, tức sự sống tự nhiên cần có miếng ăn, vì ăn mới có sự sống nơi trần thế, nên gọi là thế nhân. Không ai sống mà không ăn, sự sống nơi than xác cần đến miếng ăn, gọi là lương thực. Cần đến độ phải ăn để mà sống, chứ không phải sống để ăn.
    Vì vậy, thức ăn là một điều gì đó cần cho thân xác. Nhưng, sự sống siêu nhiên thì hoàn toàn khác, vì lương thực thân xác không nuôi sống được linh hồn. Mặc nhiên, sự sống của con người không chỉ có than xác mà thôi. Vì vậy, Chúa Giêsu đã nói: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, mà còn nhờ bởi Lời của Thiên Chúa phán ra”. ( Mt 4, 4 )( Lc 4, 4)
   Như vậy, sự sống đích thực của con người không phải là cơm bánh, mà là Lời của Thiên Chúa. Vây, khi nói Chúa Giêsu là Thần Lương đích thực, hay vĩnh cửu thì hoàn toàn hợp lý, có cơ sở. Bởi vì, Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Sự sống vĩnh củu của thụ tao chính là Lời của Thiên Chúa, vì con người được tạo dựng không phải nhờ cơm bánh, hay nói khác, cơm bánh không tạo dựng được con người. Nhưng , góp phần nuôi con người, mà cơm bánh cũng do chính Thiên Chúa tao nên để ban cho con người.
Vậy, sự sống siêu nhiên của con người ắt hẳn do bởi Lời của Thiên Chúa là điều chắc chắn. và Lời của Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu. Vì ,” Thuở xưa nhiều lần , nhiều cách Thiên Chúa đã phán day con người qua các tiên tri và ngôn sứ. Nhưng, đến thời đến buổi , Thiên Chúa đã phán dạy qua Thánh Tử ”( tức Con Một Thiên Chúa, Thiên Chúa đã làm Người, hay là Ngôi Lời đã hóa thành Nhục Thể.)
Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu đã trở nên Thần Lương nuôi linh hồn con người là điều chắc chắc. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã xác định như thế : “ Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi thì được sống muôn đời…” ( c 54 a).
Vâng , thưa quý vị, nếu Chúa Giêsu chỉ có phần nhân tính, thì dường như người Dothai có lý. Nhưng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, Người đến từ Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa. Vì vậy, chính Người là Thần Lương, là Bánh Trường Sinh, là Lương Thực trường tồn là điều phải lẽ. Con người không tin ở Thiên Chúa, không tin Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu và chân lý, thì dường như Lời Chúa không thấm vào họ được.
Thịt và máu là tượng trưng cho sự sống, ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu là kết hiệp sự sống Thần linh từ Thiên Chúa là nguồn hằng sống. Chúa Giêsu trước hết và trên hết biết được điều đó, điều chống đối của con người. Nhưng, Người là chân lý, là nguồn sống, vì vậy, Người không thể chối bỏ sự thật. Ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu, không phải như người ta cầm miếng thịt gà, bò, heo mà ăn, hay uống Máu Chúa như người ta uống tiết động vật. Mặc nhiên, trong mầu nhiệm siêu nhiên, chúng ta tin rằng hình thức Bánh và Rượu qua lời truyền phép của linh mục sẽ trở nên THỊT và MÁU Chúa Giêsu thật sự. Thịt Máu Chúa Giêsu nói lên tình yêu vô biên ( không giới hạn) của một Ngôi Vị Thiên Chúa, nhờ đó sự nối tiếp, sự thông ban, sự hòa hiệp giữa Thiên Tính và nhân tính, giữa Thiên Chúa và loài thụ tạo. Vì vậy, nếu không có Bí Tích thánh Thể, không có Thịt Máu hữu hình, không nhờ nhân tính của Chúa Giêsu thì loài thụ tạo là phàm nhân , không có được sự sống thần linh. Đến đây, chúng ta thấy được giá trị siêu nhiên của Bí Tích Thánh Thể . Như chúng ta biết, Thiên Chúa vô cùng siêu nhiên, cực Thánh, ngự trong ánh sáng siêu phàm, vô biên thì vô hình. Vì vậy, Bí Tích Thánh Thể chính là mầu nhiệm nhân tính của Đấng Cứu Thế luôn hiện diện với thế nhân để nối kết những linh hồn tốt lành đến được với Thiên Chúa vô biên.
Chúng ta thấy , thánh Phêrô được soi dẫn, thấu hiểu điều huyền nhiệm trên nên ngài tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu. Thánh Phêrô luôn là người đứng đầu về niềm tin, nhưng cũng không kém một lần chối Thầy mình.
Thánh Phêrô luôn làm nổi bật Thầy mình trong những giai đoạn gay cấn nhất. Chúng ta học được điều nầy nơi thánh Phêrô. Xin thánh nhân cầu bàu cho chúng con cũng biết tuyên xưng cách mạnh mẽ, xác quyết vào Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng một mầu nhiệm cao cả  là Bí Tích Thánh Thể để yêu thương chúng con. Một sự hiệp thông vô biên, vĩnh cửu, nhưng được biểu hiện nhờ sự hữu hình là Thịt và Máu một chứng tích của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho loài người ngày càng hiểu ra chấn lý ấy mà tôn thờ cách xứng hợp./. Amen
23/08/2015

P.Trần Đình Phan Tiến