MÔNG TRIỆU 2015

Vũ trụ bao la cung nghinh đón
Triều thần thiên quốc thảy hoan ca
Hôm nay Thánh Mẫu Maria
Được vinh phúc ngự tòa Thiên Quốc
Muôn muôn lòng hợp tiếng hoan ca
Cung nghinh chúc ngợi khen Đức Bà
Mừng kính Mẹ rạng ngời tinh tú
Đời đời hưởng trọn điều tín thác
Ân thưởng sâu, muôn trùng bát ngát !
Bởi vì Bà đã trọn lòng tin
Maria sao sáng một chữ “thành”
Hợp cùng Mẹ, xin tạ ơn Thiên Chúa
Đấng nhân từ là Vua Cả toàn năng
Ngài đã đoái thương vì lòng lành
Ôi ! Thiên Chúa xin trọn đời ghi tạc
Maria , Đức Bà đầy diễm phúc !
Bởi vì Bà tín thác Đấng toàn năng
Được làm Mẹ Đấng Cứu Tinh loài người
Hôm nay thánh ân đã rạng ngời
Ngai tòa Thiên Quốc ngày Mông Triệu
Ngày hồi trào ôi, thật tuyệt diệu !
Satan khiếp vía hãi kinh hồn
Bởi tỳ nữ Chúa Trời, Đấng Đồng Trinh
Trọn tín trung phương tiện trừ quỷ dữ
Tấu lạy Bà linh thiêng tuyệt mỹ
Xin cầu thay nhân loại chúng sinh
Còn trong vòng u tối lưu linh
Thoát hiểm nguy nơi vòng tục lụy
Đẹp lòng Chúa, ân tình ghi tạc
Thân xác phàm dẫu mọn hèn bụi đất
Nhưng lòng tín thác sẽ cất lên cao
Hồn thiêng bay bổng cùng xác phàm
Hồng ân trọng đại ngút ngàn
Thiên Chúa ban thưởng cao sang muôn đời./.

Lễ Mông Triệu 2015
15/08/2015

P.Trần Đình Phan Tiến