MẸ ƠI! THƯƠNG NƯỚC VIỆT NAM


 
 
Mẹ ơi! thương nước Việt con
Xích siềng đau khổ mãi còn cùm gông
Ngày đêm con vẫn cậy trông
Từng lời kinh nhẹ mãi không vơi lòngMong làn gió mới sáng trong
Đánh tan tội lỗi phá còng sa tan
Bao năm đất nước lầm than
Tà quyền dày xéo dối gian khắp cùng

Phá thai đầy khắp mọi vùng
Nghĩa trang đầy ắp chập chùng thai nhi
Khóc than con phải ra đi
Chưa lần gọi Mẹ cớ chi lìa đời

Nỗi oan dậy đất vang trời
Hồn non nức nở thay lời kêu van
Từng đoàn đông đảo oán than
Mẹ cha sao nỡ phũ phàng giết con

Yêu thương hãy giữ cho tròn
Lời Thiên Chúa phán rõ còn khắc ghi
Giết người sao dám thực thi
Giết con thì cũng khác chi giết người

Luơng tâm mất hết trong đời
Phá thai phản Chúa người ơi còn gì?
Cuối đời ta cũng ra đi
Về trước mặt Chúa lấy chi dâng Ngài?

Chúa đâu cần hỏi tiền tài
Chúa hỏi nhân đức trong ai ít nhiều
Chúa là Thiên Chúa tình yêu
Nên Ngài sẽ hỏi một điều đó thôi.


Trầm Hương Thơ
20.08.2015