Mẹ Maria chỉ sinh Chúa Giêsu, còn những ''người kia'' là con của bà Maria khác!

Mẹ Maria chỉ sinh Chúa Giêsu, còn những ''người kia'' là con của bà Maria khác!
I- Lời dẫn nhập
Anh chàng người Thổ (Chính Thống Giáo) nhờ tôi ''tóm tắt'' những tiểu đoạn chứng minh Mẹ Maria chỉ sinh Chúa Giêsu, Ngài là Trưởng Tử giữa Cộng Đoàn Kitô hữu, Mẹ là Đền Thánh của một mình
Thiên Chúa, giải thích ý nghĩa của chữ ''anh-em'' trong Kinh Thánh và mấy người con của bà Maria là chị họ của Mẹ. Cho nên, tôi đã tặng anh chàng ấy những phần sau đây:
II- Đàn em của Chúa Giêsu
A- Roma 8,29: ''Vì những ai mà Thiên Chúa đã biết từ trước thì Ngài tiền định họ thành đồng dạng với Con của Ngài để Con của Ngài làm Trưởng Tử giữa ĐÀN EM đông đúc.''
B- Gioan 19, 26-27: Khi Chúa Giêsu thấy Mẹ Ngài và môn đệ mà Ngài yêu mến ''ở bên cạnh'' Mẹ Ngài thì Ngài nói với Mẹ: ''Thưa Bà, này là con của Bà!'' Đoạn Ngài nói với môn đệ ấy: Này là Mẹ của em. Và (: cho nên), từ giờ đó, môn đệ ấy rước Mẹ về nhà ông ta.
''Tâm đắc'' Thánh Ý Chúa Cứu Thế công bố cho nhân loại biết rằng Bà trong tiệc cưới Cana (xin Ngài làm phép lạ) cũng chính là Bà Tân Eva tuyệt trần, tức Ngài là Thánh Mẫu trong Tân Sáng Thế, tôi mới mạnh dạn dịch Lời Chúa trối như sau: ''Này là Mẹ của EM!'' Ngoài ra, Lời Ngài qua Thánh Phaolô (Roma 8,29) cũng giúp tôi dùng chữ EM bởi vì tôi là ''tiểu đệ'' trong ĐÀN EM đông đúc mà Chúa Giêsu là Huynh Trưởng Tối Cao: Con Một của Chúa Cha Hằng Hữu và Con Một của Mẹ Maria trong Kế Hoạch Cúu Rỗi!!!
III- Mẹ Maria chỉ sinh Chúa Giêsu!
A- Matthêô 1,25: ''Nhưng ông chẳng hề biết đến bà cho tới khi bà sinh một con trai.'' Theo luật văn phạm, tôi được phép viết: ''Nhưng, cho tới khi bà sinh một con trai, ông chẳng hề biết đến bà!''
B- Matthêô 1,1-16: Trong Gia Phả Chúa Giêsu, tiểu đoạn 2 có câu: ''Giacop sinh Giuđa và các anh-em của ông.'' và tiểu đoạn 11: ''Giôsigia sinh Giôkhônia và các anh-em của ông.'' Nhưng, ngược lại, trong tiểu đoạn 16: ''Giacop sinh Giuse, chồng của Maria, bởi Bà ấy mà Giêsu, là Kitô, được sinh ra.'' thì tôi CHẲNG THẤY các chữ: ''và các EM CỦA NGÀI!'' Đó là bằng chứng hùng hồn: Chúa Giêsu không có người em nào cùng Mẹ!!!
C- Luca 1,34: ''Điều ấy (sẽ) xảy ra làm sao vì tôi chẳng biết đến nam nhân nào cả!'' Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II dạy: ''Nếu Nàng có ý định ăn ở với Giuse trong tương lai thì hoàn toàn chẳng có lý do khiến Nàng đặt câu hỏi ấy!!!'' Thì hiện tại ''chẳng biết đến'' có ''giá trị'' cho quá khứ, hôm nay (của Trinh Nữ lúc ấy), tương lai và suốt phần còn lại của đời Trinh Nữ!
IV- Mẹ là Đền Thánh của một mình Thiên Chúa!
A- Êdêkien 44,1-3: Cổng của Thánh Điện phải đóng lại, không được mở! Không ai vào cổng ấy vì Giavê Thiên Chúa của Israel đã qua đó!
B- Xuất Hành 40,34-35: Môsê không thể vào Lều Hội Ngộ vì mây đậu lại ở trên, Vinh Quang Chúa đầy tràn Nhà Tạm! (Dưỡng Phụ công chính Giuse cũng tôn kính Mẹ là Nơi Chúa ngự!)
B- Luca 1,35: Dựa vào tiểu đoạn ấy, Giáo Hội tuyên xưng trong Kinh cầu: ''Rất Thánh Trái Tim Đức Bà Maria là Đền Thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự, là Cung Thánh Chúa Kitô!''
C- Dothái (hay Hipri) 9,3: Khi nhắc đến Hòm Bia Cựu Ước, Thánh Phaolô vẫn còn gọi đó là ''Nơi Cực Thánh.'' Tâm Hồn và Thân Thể Mẹ cũng là Nơi Cực Thánh và sống động hơn nhờ có Trái của Lòng Bà! (Lc 1,42)
V- Chữ ''anh-em'' trong Kinh Thánh
A- Chữ ANH EM trong Kinh Thánh tiếng Việt có cùng nghĩa với chữ Hy-lạp: ἀδελφὸσ (adelphos), chữ Latinh, Pháp, Anh, Đức là ''frater, frère, brother, Bruder'' như sau: ''anh em cùng cha-mẹ; anh em khác cha hay mẹ; anh em trong dòng tộc; người đồng hương hay đồng bào; bạn đồng hành; người cùng lý tưởng; người đồng nghiệp hay đồng sứ mạng; anh em trong Chúa Kitô; tông đồ nói chung; anh em cùng một Cha trên Trời; mọi người kể cả địch thù'' như Lời Chúa dạy: ''Song hãy thương yêu ĐỊCH THÙ và hãy làm ơn, hãy cho vay mượn, mà chẳng trông báo đền. Như vậy, phần thưởng dành cho các con sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái của Ðấng Tối Cao vì Ngài nhân hậu với người vô ơn và phường độc ác." (Luca 6,35) Tại sao con thấy cái rác trong mắt của ANH EM con, mà cái xà trong mắt của mình thì lại không để ý tới? (Math. 7,3)
B- Sáng Thế Ký 13,8 : Abram gọi Lot, cháu ruột của mình, là anh-em!
C- Sáng Thế Ký 29,15: Laban gọi Giacóp, cháu ruột của mình, là anh-em!
D- Sách I Ký Sự, 23,21-22Anh-chị-em chú-bác lấy nhau.
E- Mathêô 13,55-56: Người ''cứng lòng tin'' ngạc nhiên về Chúa và CHỈ đặt câu hỏi có các chữ ''anh-em, chị-em'' mà thôi! Cho nên, câu hỏi của họ không phải là lời khẳng định!
F- Marcô 6,3: Như ở phần E. Dựa vào câu nghi vấn để khẳng định Chúa có anh-em cùng Mẹ là sai hoàn toàn!
VI- Mấy người con của bà Maria
A- Mathêô 27,55-56: Vị ngữ ''đứng XA mà nhìn'' có ba chủ ngữ (chủ từ) này: Maria người Magđala, Maria mẹ CỦA Giacôbê, CỦA Giuse, và mẹ các người con của của Zêbêđê!!!
B- Marcô 15,40: Như đã trình bày ở phần A. (Xin lưu ý: ĐỨNG XA khác với Thánh Mẫu Maria ĐỨNG BÊN CẠNH để nhìn và nghe CHÚA TRỐI!)
C- Gioan 19,26-27: Mẹ của Chúa được nêu lên TRƯỚC người CHỊ EM của Mẹ Ngài là Maria, VỢ của CLOPAS và Maria người Magđala!!!
D- Marcô 15,47: Bà Maria mẹ CỦA Giôsê đã nhìn kỹ chỗ an táng Chúa. Vậy, Bà Maria Mẹ CỦA Chúa ở đâu? Xin xem phần tiếp theo.
E- Gioan 19,26-27: Thành ngữ trạng từ thời gian ''từ giờ đó'', tức là ngay sau khi Chúa trối với Mẹ và Tông Đồ Gioan, Mẹ được Thánh Nhân canh chừng, không cho Ngài chứng kiến cảnh an táng đau lòng, rồi rước Mẹ về nhà mình!
F- Luca 6,13-16: Giacôbê là con CỦA Anphê, Giuđa là con CỦA Giacôbê, chứ không phải của Mẹ Maria!
G- T.Đ Công Vụ 1,13 cũng cho biết Giacôbê là con của Alphê, Giuđa là con của Giacôbê.
H- T.Đ Công Vụ 1,14-15: Số ''một trăm hai mươi'' người là anh-em của Chúa và của Thánh Phêrô theo nghĩa họ là Kitô hữu!!!
VII- Ý nghĩa của chữ ''anh-em'' bị xuyên tạc!
Thánh Vịnh 69,9: ''Tôi nên như người dưng nước lã đối với anh-em tôi, ngay với con cái cùng một mẹ, tôi cũng là khách lạ.''
Câu vừa nêu bị xuyên tạc thành lời tiên tri về Chúa Giêsu! Nhưng đó là cách vua Đavít ăn năn, nói về hậu quả tội lỗi của mình!
Đức Quốc, 14.8.2015 (Chuẩn bị mừng Lễ Mẹ về Trời.)
Đaminh Phan văn Phước