Lời đẹp, ý hay: Kính gởi đồng bào ở hải ngoại .

Kính gởi đồng bào ở hải ngoại .

Chống cộng sản Trung Quốc và chống cộng sản Việt Nam phải là một không thể tách rời. Bởi vì nếu chỉ chống cộng sản Trung Quốc thì sẽ làm lợi cho cộng sản Việt Nam. Nếu chỉ chống cộng sản Việt Nam mà thôi thì sẽ gây hào hứng cho Trung Quốc.

Như thế, chúng ta phải sáng suốt không làm lợi cho bất cứ chế độ cộng sản nào.

Tổ Quốc Việt Nam chỉ có một và chỉ một mà thôi.

Sau đây là 5 chủ trương mà  đồng bào ở hải ngoại có thể làm được trong tầm tay của mình:

1. Tẩy chay hàng hoá Trung Quốc và Việt Nam.
2. Không gởi tiền về Việt Nam và cũng không về Việt Nam cho tới khi chính quyền cộng sản sụp đổ.
3. Cô lập và tẩy chay những ai có liên hệ phục vụ hay làm tay sai cho cộng sản.
4. Tẩy chay mọi thương thuyết hòa hợp hòa giải với cộng sản Việt Nam.
5. Tẩy chay bất cứ ai coi cờ đỏ sao vàng là ngọn cờ của Tổ Quốc.

Đấu tranh mà không có chủ trương thì sẽ dẫn tới thất bại.

Nếu  đồng bào ở hải ngoại có thể làm được những 5 chủ trương trên kia thì ngày trở lại quê hương của đồng bào sẽ không còn cách xa.

Các bạn trẻ trong và ngoài nước hãy tẩy chay chế độ cộng sản để dương cao ngọn cờ chính nghĩa của Tổ Quốc hầu tránh thêm một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn khốc liệt giống như sấm Trạng Trình đã phán:

-"Mười phần chết bảy còn ba,_
Chết hai còn một mới ra thái bình."

Nguồn: Internet