LỜI DI CHÚC CỦA TIỀN NHÂN :

BAN DIEU HOP VNSN
29/07/2015 à 6h26 AM
Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
với NHÀ VĂN NGUYỄN NGUYÊN BÌNH
Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,
điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà ”. - (Mt 10:27)

NHỮNG TÊN LÊ CHIÊU THỐNG THẾ KỶ 21
  
LỜI DI CHÚC CỦA TIỀN NHÂN :
VUA TRẦN NHÂN TÔNG
(1258-1309)
  
 Các Người chớ quên !
Nghe lời Ta dạy
Chính nước lớn
Làm những điều bậy bạ
TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI
Bất nghĩa bất nhân
Ỷ nước lớn
Tự cho mình cái quyền ăn nói!
Nói một đường làm một nẻo! Vô luân !
Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải.
Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM !
 Họa Trung Hoa !
Tự lâu đời truyền kiếp !
 Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!
Không tôn trọng biên cương theo quy ước
Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta
Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!

Gặm nhấm dần
Giang Sơn ta nhỏ lại
Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di

Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới
Canh cánh bên lòng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA”!
Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆT
Biến nước ta thành quận huyện Trung Hoa !

VẬY NÊN
CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
KHÔNG ĐỂ MẤT
MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
HÃY ĐỀ PHÒNG
QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA !

LỜI NHẮN NHỦ
CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC
CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.
*** 
VUA LÊ THÁNH TÔNG
 (1473)
 
  Nếu các ngươi đem một thước sông, một tấc đất của Thái Tổ

làm mồi cho giặc thì phải tội tru di