CẨN THẬN KHI ĂN RAU THÂN ỐNG

Trong cọng rau salad xong, khi lặt, tách cọng, thấy bên trong có một loại giun hay đỉa, sên gì không rõ, màu đỏ, làm ổ rất nhiều. Nếu chúng ta vô ý chỉ lặt rau làm món sống,
trộn với sốt cà chua, mặc dù rửa sạch bên ngoài bằng thuốc tím, ngâm nước muối, cũng chẳng ăn thua gì. Coi như nuốt trọn ngon lành các con vật vừa nêu vào bụng.                                                     
Cẩn thận khi ăn các loại rau có thân ống như rau muống, cần nước.... Xin coi hình dưới đây: