Bài Giảng Lễ Công Lý và Hòa Bình Ngày 26-7-2015

Xin mời quý vị nghe và chuyển tiếp rộng rãi lời Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong.
Bài Giảng Lễ Công Lý và Hòa Bình ngày 26-7-2015


Ở giữa lòng Hà Nội (nhà thờ Thái Hà), một Linh Mục tuyên bố công khai trên tòa giảng: "Ông Hồ Chí Minh chẳng có tư tưởng gì cả. Toàn là những cái thứ cóp nhặt, vay mượn đây đó..."

 Ngon lành không?
Mỗi Chúa Nhật cuối tháng, ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Saigon, đều có một buổi lễ như vậy. Đây là buổi mới nhất.

Mới post lên cách đây vài ngày...