"TAU KHỎE MÀ CÓ CHI MÔ" HÔ HÔ !!!Ơ hay tau có răng mô
Mà bay đồn đoán xuống mồ đến nơi
Tau đi sang Pháp kiếm lời
Để xây biệt thự cho đời cháu con


Đang đi ra phố lon ton
Bỗng nghe cái bụp ruột non cuộn vào
Tau được bác sỹ đón chào
Xúm quanh dao kéo ào ào chu tau

Hình như nhúc nhích nó đau
Nên tau nằm đó nó hầu sướng hơn
Tim tau nó xoắn từng cơn
Khối u trong phổi nó hờn dỗi tau

Nhưng tau không dám sang tàu
Sợ lên bàn mổ về chầu diêm vương
Bởi tau theo gót bắc phương
Nên tau mới biết rõ phường ác ôn

Xưa tau cữ nghĩ mình khôn
Khi bị thọc tiết sắp chôn xác mình
Mới hay chủ Tập Cận Bình 
Tử thần từng phút rập rình nó xơi

Ngỡ rằng 4 tốt để đời
Lại thêm 16 cái lời ru thêm
Giờ tau sắm sửa đi êm
Nhìn ra tau thấy bóng đêm mị mù

Lợn dù béo mấy vẫn ngu
Không thành con vượn đánh đu Mỹ, Tàu
Thôi thì mong mỏi kiếp sau
Không làm con lợn  thương đau thế này...

Thanh Sơn
02.07.2015