LÚ ƠI TAO BẢO LÚ NÀY
Lú ơi tao bảo lú này
Lú đi sang mỹ ăn mày cho mau
Chớ đừng lú mãi theo Tàu
Để rồi nó thịt thương đau nghe màyLú ơi hãy tỉnh men say
Đừng ngu lú lắm đọa đày Quê Hương
Lú sao mày lú vô thường
Lú hoài lú mãi thảm thương lắm rồi

Lú ơi đừng lú trọn đời
Mày cứ mở miệng là người chửi nhao
Bở mày cứ nói tào lao
Để người ta chửi tạt vào mặt mo

Lú ơi ngừng lại đi cho
Chứ đừng lú mãi làm trò ngu si
Lú hoài tối mắt đời mi
Lú đi qua Mỹ học nghi vào lòng

Văn minh thành phố sạch trong
Học về áp dụng còn mong đổi đời
Chứ đứng cứ mãi dở hơi
Người đời chửi mãi không ngơi nghỉ này!

Hãy mau học những cái hay
Để cho bớt lú nghe mày nhớ chưa
Đời ngươi lúc nắng lúc mưa
Sang mua thuốc tốt giải bừa lú mau 


Giải đi bệnh lú theo tàu
Chúng đang cướp đất nát nhàu quê hương
Bắn dân trên biển thảm thương
Cướp càn biển đảo biên cương của mình

Hay mày thêm bệnh thần kinh
Lại thêm bệnh lú nên khinh nước nhà
Đem dâng đất của ông cha
Chay theo đít giặc hít hà lú luôn.

Thanh sơn
07.07.2015