DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI

 

Đời ta như một dòng sông
Khởi đầu từ những hư không vào đời 
Từng giọt sương nhỏ mù khơi
Từ trong không khí tụ rơi xuống trần

Làn mây như những phù vân
Biến tan vào nắng dự phần góp công
Trăm ngàn vạn hạt mưa giông
Từ dòng nước nhỏ mênh mông tạo thành


Dòng sông đẹp tựa như tranh
Là nhờ muôn vật chung quanh tạo thành
Tâm trong người gọi sông xanh
Chuyển nguồn nước sạch trong lành muôn nơi

Tâm đục đen cả cuộc đời
Nên thiên hạ chẳng tiếc lời chê bai
Đôi khi sông cũng chia hai
Bên trong bên đục bởi tâm hai lòng

Làm sao giữ đặng tâm trong
Chuyển đưa ân sủng xuôi dòng thủy chung
Về nơi biển ái vô cùng
Mênh mang huyền diệu trong vùng phúc vinh.

Trầm Hương Thơ
22.07.2015