BÁNH TINH TUYỀN - RƯỢU THẦN LƯƠNG (Xướng họa)

BÁNH TINH TUYỀNĂn Bánh Tinh Tuyền mỗi sớm mai

Cho tâm thanh thoát bước đường dài
Đem lòng bác ái xây bè bạn
Mở lối yêu thương nối cánh tay
Hiệp ý tha nhân lời nguyện thắm
Hòa mình Đấng Thánh mối tình say
Vui tươi sống trọn đời dâng hiến
Hạnh phúc an bình chẳng nhạt phai.

Mariella
06. 01. 2015
Bài họa


RƯỢU THẦN LƯƠNG


Thần Lương lãnh nhận lúc sương mai
Rạo rực trong con cảm rất dài
Chúa dẫn con đi rao Lời Chúa
Tay Ngài dìu dắt nối vòng tay
Hăng say trợ lực Thần Linh phủ
Mạnh sức nhờ nguồn Thánh thấm say
Hạnh phúc cho đời ai thánh hiến
Trong ơn nghĩa Chúa chẳng tàn phai

Trầm Hương Thơ
24.06.2015