AI LÀ LÊ CHIÊU THỐNG?

Có người nói rằng những ai chống lại chủ trương “ Hòa giải – Thỏa hiệp với việt cọng để chống tàu khựa xâm lăng “ là Việt gian Lê Chiêu Thống, không phải là người Việt Quốc Gia.
Tôi, một cán bộ Hành chánh Quốc gia kiêm Trung úy Trừ bị Biệt phái Ngoại ngạch QLVNCH, tôi nói theo câu khẩu hiệu của Tập thể Quân – Cán – Chánh VNCH:

MUỐN CHỐNG TÀU XÂM LĂNG
TRƯỚC TIÊN DIỆT NỘI GIAN VIỆT CỌNG

Người Việt Quốc gia tự thân mang ý thức chống cọng sản. Tại sao?
Bởi vì, dù hiểu chữ Quốc gia theo nghĩa truyền thống Quốc gia/ Dân tộc hay theo học thuyết chánh trị Chủ nghĩa Quốc gia thì vẫn cứ là: CHỐNG CỌNG SẢN VÔ TỔ QUỐC.

Do đó, là người Việt Quốc gia KHÔNG BAO GIỜ BẮT TAY THỎA HIỆP VỚI VIỆT CỌNG DÙ LÀ ĐỂ GỌI LÀ DÂN CHỦ HÓA TIỆM TIẾN HAY CHỐNG TÀU KHỰA XÂM LĂNG THÌ CŨNG VẬY.

Việt cọng là CHI BỘ AN NAM của đảng cọng sản chệt Trung Nam Hải. Vậy, không có vấn đề việt cọng chống tàu cọng.
Về mặt Nhà nước, việt cọng là tay sai thổ quan của chệt tàu gọi là Quốc vụ viện Bắc Kinh. Chỉ lấy một ví dụ tiêu biểu: Năm kia, thằng chệt bí thư tỉnh Quảng Đông qua An nam, sai thằng thứ trưởng bộ Ngoại giao việt cọng ra lịnh, đốc thúc các Bộ chú phỉnh TW vc và các tỉnh thành triệt để thi hành 16 công tác do tỉnh Quảng Đông chệt cọng giao phó.
Như vậy là việt cọng còn tệ hơn việt gian Lê Chiêu Thống. Việt cọng là thổ quan An nam của hán chêt xâm lăng.

Người Việt Quốc gia hành xử theo phương châm của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa: TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM đặt trên nguyên lý TỔ QUỐC – DÂN TỘC LÀ TRÊN HẾT.

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LÀ AI?

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thái gởi cho bài viết, thử nêu lên yếu tính về “ Lập Trường của Người Việt Quốc Gia. “
Thiết nghĩ, muốn khảo sát vấn đề cho thấu đáo, trước tiên cần xác định “ Người Việt Quốc gia là ai?”
Tôi sinh ra từ làng quê Bưng Cầu, xứ Thủ Dầu Một, Miền Đông Nam bộ, đất gò, đồng khô cỏ cháy.
Ngày bé thơ, chưa tới tuổi cắp cặp đệm đi học trường làng, ở nhà nghe lời mẹ dạy: Một là không được DỐI TRÁ. Hai là sống cho có NGHĨA có NHÂN.
Nhân là tình thương người ấp ủ trong lòng. Thương người như thể thương thân.
Đem tình thương trong lòng ra đối đải với người cho phải lẽ thời kêu là nghĩa.
Người với người, đối đãi nhau với tình thương và lẽ phải mới vẹn bề tình nghĩa, tình làng, nghĩa xóm ấm êm.
Ngày cắp cặp đệm đi học trường làng, cậu dạy: QUỐC là nước. GIA là nhà. Ơn thủy thổ, ơn tấc đất, ngọn rau. Phải ráng lo học, mai sau báo đền.
Ra chợ Thủ, học trường tỉnh, mỗi khi hè đến, nô nức xem các chị diễn kịch Hai Bà Trưng cởi voi rượt đuổi giặc Tô Định chạy về tàu. Xem các anh diễn Hội nghị Diên Hồng: Bô lão, thay mặt toàn dân, hô vang câu thề Quyết chiến và Hy sinh chống thác đát xâm lăng.
Vào trung học, đọc Bình Ngô Đại Cáo:
“ Việc Nhân – Nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước vì khử bạo “

Đánh xong giặc xâm lăng bạo ngược cuồng Minh, mới thực thi nhân nghĩa trị nước:

“ Lấy Đại Nghĩa để thắng hung tàn
Đem Chí Nhân mà thay cường bạo “

Vào Học viện Quốc gia Hành chánh, nghe các giáo sư giảng dạy:

Về triết học, mác xít chủ trương triệt để xóa bỏ quyền “ Tư hữu “ là một sai lầm nghiêm trọng từ căn bổn, bởi vì “ ý thức tư hữu “ là bẩm sinh, tự nhiên, không ai xóa bỏ được.

Kinh tế Mác xít lấy “ Sở hữu Toàn dân “ thay thế quyền tư hữu, làm triệt tiêu mọi phấn đấu cá nhơn, gây tiêu cực trong phát huy sáng kiến. Hậu quả là sức sản xuất ù lì, kinh tế xơ cứng, không phát triển được. Cho nên dân nghèo nước mạt!

Về chánh trị học, chủ trương “ chuyên chính vô sản “ cọng với độc quyền kinh tế nhà nước, người dân bị nắm chặt bao tử, trở thành nô lệ, phó mặc cho đảng và nhà nước mặc tình sai khiến, lùa đi như bầy cừu.

Tóm tắt là: Chủ nghĩa cọng sản là phi nhân, độc tài toàn trị, bạc ác bất nhân cần phải loại trừ.

Cho nên trên Hiến Pháp của cả hai nền Việt Nam Cọng Hòa đều long trọng ghi:
“ VNCH chống chủ nghĩa cọng sản dưới mọi hình thức. Mọi việc truyền bá hoặc thực hành chủ nghĩa cọng sản đều bị cấm chỉ “

Vì vậy mà: Quân Dân Miền Nam không tiếc máu xương, liều thân chiến đấu chống cọng sản xâm lăng, giữ cho 18 triệu đồng bào được sống Tự do – No ấm trong 21 năm dài với giá xương máu chất chồng: 250 ngàn tử sĩ vị quốc vong thân. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi!

Trong số cả triệu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, vì thất cơ thua trận đi tù đày cọng sản, hàng trăm ngàn vùi thây nơi hoang địa, xương tù rãi khắp núi đồi Việt Bắc tới tận mủi Cà Mau! Lớp may mắn sống còn vẫn một dạ sắc son, giữ vẹn chánh nghĩa Quốc gia – Dân tộc.

Đối với tôi, con người quốc gia, hiểu theo nghĩa đơn giản là người Việt thương nước mến nhà. Nước là nước Việt, bốn ngàn năm văn hiến. Nhà là nhà Việt Nam, dân Nam, con Rồng cháu Tiên ở.

Vì vậy, người Việt Quốc gia không có lập trường nào khác hơn là: Diệt trừ bạo quyền cọng sản, giành lại quyền sống, quyền làm người, tái xây dựng đạo lý Nhân Nghĩa của tổ tiên, nền văn minh “ Lúa nước “ hiền hòa, xóa sạch nọc độc mác lê duy vật, vô thần, vô tổ quôc, chấm dứt đêm trường u minh cọng sản, để cho giải đất hình Rồng lại rạng rở bên bờ biển Đông.

Tôi vừa mạo muội diễn giải đôi hồi về con người Quốc gia đứng dưới ngọn cờ chánh nghĩa dân tộc, chống lại chủ thuyết hung tàn cọng sản.

TS. Nguyễn Văn Thái viết: “ Cơ sở cho lập trường chánh trị: ...Dữ kiện duy nhất mà người dân có được là những PHÁT BIỂU VÀ HÀNH ĐỘNG của những người mang danh nghĩa là người Việt Quốc gia đấu tranh cho tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Khi nào những phát biểu và hành động của những người nầy đúng với những mục tiêu của mô thức tự do và dân chủ thì điều nầy chứng tỏ họ đang đóng góp vào công cuộc đấu tranh chính đáng. “

Sở dĩ tôi diễn tả đôi hồi về quá trình sanh trưởng và chiến đấu vì tự do dân chủ của người Việt Quốc gia như trên là ý muốn lên hai điều:

Một là học hiểu về tự do, dân chủ trên sách vở là chưa đủ. Phải sống lăn lóc gió sương dưới hai chế độ tự do, dân chủ và độc tài toàn trị cọng sản rồi mới biết đá, biết vàng.
Hai là sống cho từng trải rồi mới biết đạo lý nhân nghĩa của dân tộc Lạc Việt, văn minh lúa nước đơn sơ mà thấu tình, đạt lý.

Nhân tự thân là người với bản vị “ con người “ với tự do, nhân phẩm, với tình thương đồng loại. Theo thuật ngữ chánh trị học ngày nay chi tiết hóa thành nhân đạo, nhân quyền...
Nghĩa là lý lẽ, là lẽ phải phổ quát. Ngày nay học thuât chi tiết hóa thành ra luật: Luật Quốc tế nhân quyền, luật dân sự...

Dân chủ Pháp trị chỉ là thuần lý, thiếu tình người. Đạo Nhân – Nghĩa Việt tộc có nghĩa có nhân, có lý có tình. Tình nghĩa vẹn vẻ đôi đường, xã hội hài hòa, luật pháp có đó mà không ai dùng tới thì pháp luật có đó cũng như không.

Vì lẽ ấy, chúng ta không nên mất thì giờ luận giải về chánh trị dân chủ, nhân quyền chi cho nhiều mà phải cùng nhau hợp lực đánh cho sập chế độ cọng sản là diều kiện tiên quyết để xây dựng lại xã hội Việt Nam trên nền tảng DÂN TỘC – NHÂN BẢN – KHAI PHÓNG như đã từng chắt chiu xây đắp dưới hai nền cộng hòa Việt Nam.

Tôi hãnh diện là người Việt Quốc gia

Có ai hỏi tôi, anh từ đâu tới đây
Tôi đáp, tôi từ Việt Nam tới đây
Tôi là người Việt Nam
Vì tị nạn cọng sản hung tàn mà lưu lạc tới đây


Nguyễn Nhơn

Nòi phản quốc hại dân:
Trần Ích Tắc- Lê Chiêu Thống Tân Thời

Kim Âu

Thử hỏi trong những người bị giặc Tàu hãm hiếp, giết hại đó có mẹ già, vợ con bọn Đỗ văn Phúc, Trương Minh Hòa, Lý Trọng Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn văn Nghiêm tức Lão Móc thì chúng nghĩ sao? Chắc chúng vỗ tay tán thưởng?. Bọn này thật còn tệ hơn loài súc vật.
Những con người chỉ vì lợi nhỏ cho cá nhân mình, phe đảng mình mà phủ nhận tất cả sự thật tàn ác dã man của giặc, bênh vực bao che cho giặc, quên đi sự đau khổ vô bờ của dân tộc mình, bọn người như vậy có phài là thua xa loài cầm thú hay không?
Đọc cái lập luận ngu đần “Cõng rắn cắn gà nhà” * và “Rước voi về giày mả tổ”** của bọn này mới thấy được tại sao VNCH phải tiêu vong. Các quân trường của VNCH mục đích đào tạo ra những người lính “bảo quốc an dân”nhưng không ngờ lại có những loại hạt giống thối lép sinh ra bọn “phản quốc hại dân” như bọn Đỗ văn Phúc, Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn văn Nghiêm tức Lão Móc .vv.
Đối đầu với bọn Việt Cộng tay sai Trung Cộng chúng còn tranh nhau bỏ cả gia đình chạy theo Mỹ nói chi đồng đội, đồng bào. Trung Cộng mà chiếm toàn thể đất nước Việt Nam thì cuộc đấu tranh 40 năm qua ở hải ngoại sẽ chỉ thay vài chữ vào khẩu hiệu mới đại loại như “Đả Đảo Trung Cộng Xâm Lược” rồi cuộc “đấu tranh” sẽ kéo dài khoảng vài thế kỷ đến khi toàn thể cư dân trên giải đất hình chữ S viết chữ Hán thay chữ Việt và nói tiếng Quan Thoại thay tiếng Việt Nam.

NÒI PHẢN QUỐC HẠI DÂN :
TRẦN ÍCH TẮC, LÊ CHIÊU THỐNG
TÂN THỜI

Đúng ra chúng tôi không dư thì giờ nói về lịch sử nhưng với nhóm người đang mơ “cõng rắn cắn gà nhà, rước trung cộng về giày mả tổ” tưởng cũng phải nhắc lại.Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống sở dĩ “lưu xú vạn niên” cũng chỉ vì lợi nhỏ cho bản thân mà quên đại nghĩa của dân tộc. Người quốc gia chắc chẳng ai quên định nghĩa “người quốc gia là người đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc vào bản vị tối thượng” khi xảy ra chuyện giàn khoan chúng tôi đã thấy một khẩu hiệu rất chướng nhưng xem đó là quyền tự do ngôn luận cho tới khi đọc câu văn của ông Đỗ văn Phúc do ông Lê Thành Nhân đưa lên, thật chẳng khác gì Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống tái sanh. Hóa ra nòi phản quốc hại dân của Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống vẫn còn rải rác trong cộng đồng tỵ nạn qua những cái tên Lý Trung Tín, Lê Duy San, Lão Móc, Đoàn Trọng Hiếu..v.v…mà lâu nay chúng tôi vẫn nghĩ là những người cùng chung chiến tuyến.

Độc gỉả chắc đã đọc quá nhiều bài văn nói  về việc bọn Việt Cộng đã bán nước, dâng biển cho Trung Cộng từ sau Hội Nghị Thành Đô 1990 và trở thành Thái Thú hết rồi. Như vậy theo những cái loa “chống cộng cuội, chống cộng bằng mồm” thì từ năm 1990 đến nay CHXHCNVN chỉ là một tỉnh của Trung Cộng do đó Trung Cộng và Việt Cộng đã hòa nhập thành một khối mà thôi.Thật sự cái gọi là "Mật Ước Thành Đô" chỉ là một sản phẩm hoang tưởng của một gã có ngụy danh là Kami đưa lên diễn đàn liên mạng vào ngày 30-11-2010.

Trong khi những người hiểu biết đều chờ đợi hai văn bản một bằng Anh văn từ Wikileak, một bằng Hán văn từ Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo để xác định THỰC HƯ thì bản tin bịa đặt "đại cồ vịt" này được luân lưu qua nhiều trang mạng và được những bộ não bại liệt, bệnh hoạn, ngu dốt của BBC, RFA, RFI mặc nhiên chính thức hóa TIN GIẢ thành SỰ THẬT, biến KHÔNG thành CÓ.

Sự thật cho thấy đó là một luận điệu dối trá lừa bịp, dựng đứng, xuyên tạc trắng trợn vô liêm sỉ của những tên nô lệ, vong bản ngu muội thiếu hiểu biết về truyền thống lịch sử, bản sắc đặc thù của dân tộc, tự hèn hóa, nô lệ hóa dân tộc Việt Nam, xem thường Sức Mạnh Dân Tộc.
Sự thật là Trung quốc và Việt Nam vẫn là hai quốc gia khác biệt tuy đảng Cộng Sản Việt Nam nhất thời ngả hẳn về Trung quốc để tồn tại nhưng quốc dân Việt Nam quyết không phải là nô thuộc của Trung quốc. Vì thế khi quyền lợi của tổ quốc và dân tộc bị thiệt hại, quốc dân sẽ đứng dậy. Và thực tế cho thấy chẳng có ai nghe theo những tên phản quốc nòi mong cho Trung Cộng đánh thắng Việt Cộng

Đảng Cộng sản Việt Nam KHÔNG PHẢI LÀ DÂN TỘC VIỆT NAM, dù đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm quyền cai trị đất nước nhưng chúng chỉ là một bộ phận người Việt Nam núp theo ngọn cờ giả dối của lý tưởng Cộng Sản biến thái tạp nham, hổ lốn để thụ hưởng đặc quyền, đặc lợi. Bọn cộng sản ký sinh đã từng lừa dối toàn dân để đạt được những thắng lợi quá khứ nên chúng thực sự biết sức mạnh vô địch của quốc dân. Chúng biết rõ nội lực và tinh thần của quốc dân đang hồi phục như triều dâng nên chúng phải nương theo những đợt thủy triều để tồn tại.

Trên những diễn đàn liên mạng không biết bao nhiêu lần đọc thiên hạ trích dẫn thơ của Lý Thường Kiệt, trích lời của tiền nhân dặn dò hậu thế phải gìn giữ từng tấc đất của giang sơn gấm vóc. Nhưng khi vừa thấy Trung Cộng và Việt Cộng đối đầu qua vụ giàn khoan Haiyan 981 thì “đám hậu duệ Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống” đã bắn tiếng dâng cả nước cho Trung Cộng, đúng hơn những tên phản quốc thông qua cái loa của Đổ văn Phúc xướng lên việc lựa chọn Trung Cộng làm bên thắng trận nếu chiến tranh Việt Trung bùng nổ và những tên phản quốc này cầu cho tổ quốc bị đô hộ dưới gót giày xâm lăng Trung Cộng để “theo ý chúng là làm tăng sức phản kháng chống giặc ngoại xâm??!!

Nguyên văn ý tưởng và lời văn trong bài “Anh chọn Ai” khẳng định  như sau:. “Do đó, nếu phải lựa chọn một trong hai điều xấu trên, chúng tôi sẽ chọn điều không phải ít xấu hơn, mà là điều xấu mà chúng ta có nhiều cơ hội để thoát khỏi nó dễ hơn. Thà để Trung Cộng thắng, diệt bớt bọn CSVN hung ác, rồi sẽ mưu đồ kháng chiến để giải thoát quê hương khỏi nạn đô hộ.
Chúng ta không sợ mắc tội ủng hộ ngoại xâm, vì chính bọn CSVN đã là tội đồ của dân tộc khi dâng đất, dâng biển và chịu thần phục trước bọn Tàu từ gần thế kỷ qua. Người Việt Quốc Gia đã từng chiến đấu hy sinh trên biển Đông năm 1974, đã từ bao năm nay vẫn tiếp tục lên án, phản đối Tàu Cộng khi có những sự kiện xảy ra từ vụ mất đất biên giới Việt Hoa, vụ Bauxit Tây Nguyên cho đến các vụ uy hiếp của Tàu trên biển đông. Vậy, câu trả lời dứt khoát là: Không giúp Tàu Cộng, không giúp Việt Cộng. Phải triệt hạ chế độ CSVN trước để cùng huy động toàn lực vừa bảo vệ giang sơn, vừa vãn hồi tự do dân chủ cho đồng bào.”

Tôi thật sự không hiểu nổi cái quân trường gọi là ĐHCTCT/ĐL đã nhồi nhét vào đầu Đỗ văn Phúc kiến thức về lịch sử, chính trị thế nào mà nhóm Đỗ văn Phúc hoàn toàn không hiểu chút nào về truyền thống chống Bắc xâm của dân tộc Việt Nam vì nhóm này thuộc loại “thời cơ chủ nghĩa”, nặng tâm thức nô lệ, vong bản,vọng ngoại; đặc biệt chỉ thích BUCAMY không biết nhục dù Mỹ đã xem thường cầu cho chết phứt, đương kim phó tổng thống John Biden lúc đó là nghị sĩ khinh bỉ đuổi cổ không muốn cho vào Mỹ năm 1975.

Xem lại “ný nuận” của nhóm Đỗ văn Phúc, đại cù lần Trương Minh Hòa ở Úc thật khó dung nạp. Phúc cho rằng:”.. chúng tôi sẽ chọn điều không phải ít xấu hơn, mà là điều xấu mà chúng ta có nhiều cơ hội để thoát khỏi nó dễ hơn. Thà để Trung Cộng thắng, diệt bớt bọn CSVN hung ác, rồi sẽ mưu đồ kháng chiến để giải thoát quê hương khỏi nạn đô hộ.”Đúng là “ný nuận của bọn đầu ruồi” khi toàn thể quốc dân Việt Nam đều biết rằng để giang sơn bị dày xéo dưới gót giày của ngoại bang là đại tội của cả thế hệ và dân tộc Việt Nam đã phải hy sinh biết bao xương máu mới giành lại được non sông, giành lại được nền độc lập trong âm mưu lừa đảo, lợi dụng của Việt Cộng. Những tên vô lại phản quốc này ngu đến mức không nhận ra nếu Trung Cộng đánh Việt Nam là đánh vào ý chí của quốc dân Việt Nam, xâm phạm lãnh thổ,lãnh hải Việt Nam, bức hại, tàn sát quốc dân Việt Nam chứ hoàn toàn chúng đâu có đánh Việt Cộng.
Bọn vô lại này đã chẳng nói rằng Việt Cộng là Thái Thú của Trung Cộng hay sao?
Việt Cộng hay nói đúng hơn là phái thân Trung Cộng trong đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ mong sao chủ của chúng mau chiến thắng đô hộ hoàn toàn Việt Nam chẳng khác ước mong của những tên Đỗ văn Phúc,Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Nghiêm tức Lão Móc. Xem ra nhóm này rất "đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu" với Trung Cộng và tay sai Tầu.

Chính nghĩa của nền Đệ Nhị Cộng Hòa đã từng bị đặt câu hỏi khi sát hại một vị tổng thống dân cử và để cho quân đội Hoa Kỳ tự ý đổ bộ vào Đà Nẵng, đến nay vẫn không có biện minh thỏa đáng ngoài kết luận thể chế đó cũng chỉ là lọai bù nhìn, tay sai của ngoại bang.

Và cái lối ngụy biện: “Muốn thắng Cộng sản phải để Cộng sản thắng trước” được đặt vào miệng của tướng Do thái độc nhãn Moisen Dayan nay đưa ra làm nền tảng cho “ný nuận thắng Trung” khiến những người Việt Nam phát bịnh. Thưa các ngài "nòi phản quốc", Việt Nam Cộng Hòa để Việt Cộng thắng trước đến nay đã gần 40 năm, các ngài và chúng tôi đang trên đường vào nhà quàn, ra nghĩa địa Việt Cộng vẫn an nhiên tự tại. Nay bọn cù lần nòi Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống gồm những tên Đỗ văn Phúc,Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Nghiêm tức Lão Móc lại tiếp tục đưa ra chiêu bài đại loại: ”Muốn thắng Trung Cộng hãy để Trung Cộng chiếm hết Việt Nam đặt nền đô hộ đã.”
Đọc tên ngu đần, đại cù lần mát dây Trương Minh Hòa “ní nuận” ví von việc bọn lãnh đạo VNCH bỏ dân, bỏ lính chạy vắt giò lên cổ theo Mỹ như vua tôi nhà Trần thời chống Nguyên thật tình tôi thương cho cái trường gọi là ĐHCTCT/ĐL không biết còn tuyển nhầm bao nhiêu thằng ngu, điên và cù lần mát dây cỡ thằng Trương Minh Hòa này hay không? Chắc thời gian đó đám thanh niên thông minh chỉ số IQ cao đã cạn nên nhặt bừa thằng dân ruộng đại cù lần, mát dây này vô cho đủ khóa. Chúng tôi chưa từng thấy bọn lưu manh nhất là tên đại cù lần mát dây Trương Minh Hòa này viết được một bài nào đáng gọi là có giá trị ngoài những chuyện bịa đặt trắng trợn và chụp mũ tầm thường, cũ rích tam đại mà chỉ có loại đầu heo, óc đất mới tin.
Lịch sử mất Hoàng Sa cho thấy những giai cấp thống trị cả VNDCCH và VNCH vì phải bảo vệ quyền lực và lợi ích phe nhóm nên đều sẵn sàng vong thân, liếm gót ngoại bang, đi ngược lại quyền lợi của tổ quốc dân tộc. Tháng giêng ngày 19, năm 1974 sau khi xảy ra cuộc hải chiến đáng xấu hổ (tàu ta bắn chìm tàu mình rồi bỏ chạy, không lực thì thừa phi cơ F5E đủ tầm hoạt động tới Hoàng Sa nhưng VNCH  cũng không dám tồ chức hành quân khôi phục hải đảo) Nguyễn văn Thiệu chính thức bỏ mặc quần đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng chiếm lĩnh.. 
Hãy cho là Phạm văn Đồng bán nước qua lá thư ngoại giao (công hàm chưa xác định tính hợp lý và hợp pháp). Thực tế cho thấy bọn lãnh đạo Việt Cộng đều cho rằng Trung Cộng chiếm Hoàng Sa là giữ hộ chúng.
Tựu chung cả hai tập đoàn tay sai lãnh đạo VNCH và VNDCCH cùng chung đại tội bán nước, bán biển cho Trung Cộng.

Ngày nay Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể ươn hèn nhưng quốc dân Việt Nam đã lên tiếng, đã có thái độ, những biểu ngữ đòi Trung Cộng phải rút khỏi lãnh hải Việt Nam, Hoàng Sa,Trường Sa của Việt Nam, chê trách Đảng Cộng Sản “hèn với giặc, ác với dân” cho thấy lòng dân đã sục sôi nên “luận điệu cầu cho Trung Cộng đô hộ Việt Nam của  phe nhóm Đỗ văn Phúc,Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Nghiêm tức Lão Móc đích thực là khẩu hiệu của những tên phản quốc”.

Thật ra những tên vong quốc nô chó đẻ nuôi tư tưởng phản quốc, hại dân như lũ Đỗ văn Phúc,Trương Minh Hòa, Lý Trọng Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Lão Móc đâu có tư cách gì để quyết định những vấn đề liên quan đến Việt Nam trong khi bọn lãnh đạo 4 triệu thằng đảng viên cộng sản ký sinh đang cai trị Việt Nam còn chưa dám làm càn.
Tại sao phải gọi lũ như Đỗ văn Phúc, Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Lão Móc này là chó đẻ vì chúng nó mới chịu vài năm tù đã kêu rên đủ kiểu. Chúng đâu phải hứng chịu đau khổ chết chóc, tàn hại như những người dân sáu tỉnh biên giới Việt Trung năm 1979 khi bọn giặc Tàu tràn sang biên giới tàn sát hàng chục ngàn người dân vô tội, chúng hảm hiếp phụ nử rồi xẻ thịt phanh thây, chúng chặt đầu ông bà già cùng trẻ con rồi quăng xuống hố, chúng tàn phá không còn bất cứ thứ gì khi bọn chúng đi qua. Vậy mà tên đại cù lần mát dây Trương Minh Hòa, Đỗ văn Phúc, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Nghiêm tứcLão Móc lại cầu mong cho giặc ngoại xâm Trung Cộng chiếm cả đất nước thiết lập ách đô hộ để tàn sát dân tộc Việt Nam.
Thử hỏi trong những người bị giặc Tàu hãm hiếp, giết hại đó có mẹ già, vợ con bọn Đỗ văn Phúc, Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Nghiêm tức Lão Móc thì chúng nghĩ sao? Chắc chúng vỗ tay tán thưởng?. Bọn này thật còn tệ hơn loài súc vật.

Những con người chỉ vì lợi nhỏ cho cá nhân mình, phe đảng mình mà  phủ nhận tất cả sự thật tàn ác dã man của giặc, bênh vực bao che cho giặc, quên đi sự đau khổ vô bờ của dân tộc mình, bọn người như vậy có phài là thua xa loài cầm thú hay không?
Đọc cái lập luận ngu đần “Cõng rắn cắn gà nhà” * và “Rước voi về giày mả tổ”** của bọn này mới thấy được tại sao VNCH phải tiêu vong. Các quân trường của VNCH mục đích đào tạo ra những người lính “bảo quốc an dân”nhưng không ngờ lại có những loại hạt giống thối lép sinh ra bọn “phản quốc hại dân” như bọn Đỗ văn Phúc,Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Nghiêm tức Lão Móc..vv.
Đối đầu với bọn Việt Cộng tay sai Trung Cộng chúng còn tranh nhau bỏ cả gia đình chạy theo Mỹ nói chi đồng đội, đồng bào.
Trung Cộng mà chiếm toàn thể đất nước Việt Nam thì cuộc đấu tranh 40 năm qua ở hải ngoại sẽ chỉ thay vài chữ vào khẩu hiệu mới đại loại như “Đả Đảo Trung Cộng Xâm Lược” rồi cuộc “đấu tranh” sẽ kéo dài khoảng vài thế kỷ đến khi toàn thể cư dân trên giải đất hình chữ S viết chữ Hán thay chữ Việt và nói tiếng Quan Thoại thay tiếng Việt Nam.

Lịch sử cho thấy Việt Cộng đã dùng chiêu bài giải phóng đất nước lừa dối đồng bào “quyết tử” giành lại độc lập cho dân tộc. Khi toàn dân biết rõ sự thực, biết bị lừa dối thì không thể nào quay ngược bánh xe lịch sử vì sức dân đã cạn, lực lượng đối kháng (VNCH) đã bị tiêu diệt, cầm tù.Tuy nhiên không phải bọn Việt Cộng kia muốn tự tung, tự tác, bán nước, bán biển thế nào cũng được, chúng đủ khôn ngoan để hiểu nếu chúng manh tâm trắng trợn bán nước thì đó chính là ngày tàn của chúng.

Bằng chứng vào năm 1979, một bộ phận thân Trung Cộng trong đảng Cộng Sản Việt Nam đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan, Phó chủ tịch Quốc Hội Chu văn Tấn đã mưu toan bàn giao miền Bắc cho Trung Cộng.
Đối diện với sự lấn át của bộ phận thân Trung Cộng và sự phân hóa nội bộ của đảng Cộng Sản Việt Nam.Việt Cộng đã biết trước không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh với Trung Quốc nên chúng đã chuẩn bị bằng cách chuyển các cơ quan trực thuộc trung ương, chuyển nhóm tù “gián điệp biệt kích”, tù chính trị từ biên giới Việt Trung về đồng bằng Bắc Bộ không để lọt vào tay Hồng Quân Trung Quốc.
Sau đó Việt Cộng hoàn toàn bỏ ngỏ sáu tỉnh biên giới, khi Hồng Quân Trung Cộng phát động chiến tranh vào ngày 17/2/1979, quốc dân Việt Nam đã trả lời. Chỉ với dân quân và các lực lượng địa phương đứng dậy giữ nước, chống trả lại lực lượng Bắc xâm nhưng cho đến khi cuộc chiến chấm dứt Lạng Sơn vẫn đứng vững không thất thủ. Hồng Quân Trung Quốc bị chặn đứng tại chân cầu Khánh Khê cửa ngõ vào Lạng Sơn dù đã trải quãng đường 16 km bằng xác lính Trung Hoa. Tinh thần yêu nước nồng nàn và cuộc chiến đấu hào hùng của đồng bào thuộc những sắc tộc ở sáu tỉnh biên giới chống lại Hồng quân Trung Cộng đã viết lên một trang sử chống ngoại xâm vô cùng oanh liệt làm cho Việt Cộng sáng mắt, dè chừng.

Tháng 6 năm 1979, Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Văn Hoan được Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam dàn cảnh cho đi chữa bệnh để chuyển “hộ khẩu” sang Trung Hoa, Phó chủ tịch Quốc Hội Chu văn Tấn và một bộ phận lớn thân Trung Hoa đều bị quản thúc.
Trước quyết tâm hy sinh bảo vệ lãnh thổ của quốc dân, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam lập tức tranh đoạt công lao một cách xảo quyệt, ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố “Sách Trắng :Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua” vào ngày 4 tháng 10 năm 1979.

Tuy vậy chiến tranh biên giới Việt Trung chưa chấm dứt, cuộc chiến tranh chấp các cứ điểm chiến lược để giành ưu thế quân sự kéo dài cho tới khi những trận đánh “khôi phục lãnh thổ ở Lão Sơn thất bại vì có nội gián cung cấp cho Hồng quân Trung Cộng  toàn bộ kế hoạch hành quân”. Nội gián nào nếu không phải chính Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thí toàn bộ 3700 quân trong một trận đánh, chấp nhận nhường một số cao điểm chiến lược cho Trung Cộng để được tồn tại?

Tình hình biên giới Việt Nam – Trung Quốc hiện nay đã chuyển từ chiến trường thành thị trường. Nhưng Trung Quốc đã phát động một cuộc xâm lăng trên một chiến trường mới bằng cách mở rộng cuộc tranh chấp lãnh hải ở vịnh Bắc Bộ và Biển Đông khi Việt Nam chưa đủ khả năng kỹ thuật, khí tài quân sự, phương tiện đối đầu.
Trước tinh thần chống trả kẻ thù xâm lăng truyền kiếp từ phương Bắc của quốc dân Việt Nam. Tập đoàn Mafia Cộng Sản không dám trắng trợn bán nước mà ngấm ngầm cố ý sơ suất trong lĩnh vực tranh tụng lãnh hải qua luật biển UNCLOS để trong tương lai khi quốc tế phán quyết phân định lãnh hải ở Biển Đông, quốc dân Việt Nam sẽ đứng trước một sự việc đã rồi. Không gian sinh tồn của tổ quốc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất mát vô cùng tai hại.

Hiện nay Trung Cộng hung hăng lấn chiếm và Đảng Cộng Sản Việt Nam đang là bọn nội phản còn đối sách của Hoa Kỳ không phải can thiệp để bảo vệ lãnh hải Việt Nam như cộng đồng người Mỹ gốc Việt tưởng tượng.

Nên nhớ trước đây chính Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, và ngay khi cuộc hải chiến bùng nổ năm 1974, lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã án binh bất động, hoàn toàn không can dự; thậm chí không cấp cứu những thủy thủ trôi dạt trên biển sau cuộc hải chiến trong khi Việt Nam Cộng Hòa đang là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày nay Hoa Kỳ chỉ đợi cơ hội để nhảy vào khai thác lợi ích ở Biển Đông chứ không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc.

Lịch sử đã chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình chứ không thể van nài, cầu xin được trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.

Hãy nghe Nguyễn văn Thiệu tuyên bố: “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”và ”Mỹ còn viện trợ, thì chúng ta còn chống cộng”.

Tổng tham mưu trưởng QLVNCH Cao Văn Viên thì bảo: “Chúng ta không có trách nhiệm về chiến tranh. Trách nhiệm về cuộc chiến ở đây là của người Mỹ. Chính sách đó do họ đề ra, chúng ta chỉ làm theo họ mà thôi!”..
Phía Việt Cộng thì Lê Duẩn chỉ đạo:Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung quốc"! Bọn ngu đần còn chối cãi gì nữa đây?

Lịch sử cận đại đã chỉ rõ toàn thể dân tộc Việt Nam chính là nạn nhân của mấy từng lừa đảo. Hoa Kỳ lừa dối Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Sản Quốc Tế lừa dối Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa lừa dân, dối lính miền Nam. Lãnh đạo Cộng Sản lừa dối dân miền Bắc.
Lãnh đạo của cả hai phía Quốc Cộng đều hãnh diện được làm bù nhìn, tay sai, không tiếc máu lính, máu dân Việt Nam.
Lịch sử đã chỉ rõ cả hai phía bản chất đều là lính đánh thuê là lính lê dương của các thế lực quốc tế.

Lập trường của Người Việt Quốc Gia đặt quyền lợi của tổ quốc – dân tộc lên bản vị tối thượng. Thể chế nào cũng nhất thời chỉ có dân tộc và tổ quốc mới trường cửu.
Sự trường tồn của tổ quốc và dân tộc quan trọng hơn quyền lợi vị kỷ đen tối của những tập đoàn tay sai không có chính nghĩa, đã làm tay sai cho Âu Mỹ hay Nga Tàu đều là hành động phản quốc.
Người Việt Quốc Gia xác định chỉ phục vụ cho lợi ích của tổ quốc và dân tộc.
Tổ quốc, lãnh thổ, lãnh hải là của dân tộc Việt Nam chứ không phải của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nếu hải ngoại có kêu gào biểu tình hay có hành động chống Trung Cộng và Việt Cộng là tiếp sức cho hơn 88 triệu quốc dân vốn là đồng bào của mình tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc chứ không phải vì Việt Cộng.
Bọn Mafia Việt Cộng ngày nay cũng chỉ có xấp xỉ 4 triệu đảng viên trên 92 triệu dân ( tỷ lệ đảng viên sẵn sàng thoái đảng khoảng 30% nhưng khi chế độ suy yếu hết thời thì phong trào sẽ như núi lở chẳng khác gì sự tan rã của VNCH).
Bọn Mafia này dù có xảo quyệt, hung hãn tới đâu rồi cũng đi vào sọt rác của lịch sử theo luật đào thải.
Thật ra bọn Tầu phù đang thực hiện âm mưu lấn chiếm từng phần lãnh hải của Việt Nam chỉ mới xài súng nước, vòi rồng. Việt Cộng có huy động lực lượng quân sự chống trả, đánh lại hay bỏ mặc lãnh hải, lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam rơi vào tay giặc thì những bộ óc vô luân, bệnh hoạn, phi dân tộc như Đỗ văn Phúc,Trương Minh Hòa, Lý Trung Tín, Lê Duy San, Đoàn Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Nghiêm tức Lão Móc kia cũng chỉ là những tên vong quốc nô Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống tân thời bị gạt ra ngoài lề lịch sử. Nếu Trung Cộng mở cuộc tấn công quân sự, xâm lăng trắng trợn, tiến quân vào Hà Nội, Sài Gòn, Cà Mau, Rạch Gía thì hải ngoại này cũng chẳng có người nào tình nguyện về “kíu nước”. Họa chăng có vài cháu du sinh..nhưng Quốc Dân Sẽ Đứng Dậy.
Tất cả bọn giặc ngoại xâm đều đã bị đánh bại và sẽ tiếp tục bị đánh bại nếu chúng dám cả gan xâm lược Việt Nam.
Tổ Quốc – Dân Tộc Việt Nam sẽ trường tồn vì dân tộc Việt Nam không bao giờ cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang.
Bọn giặc nội xâm Cộng Sản sẽ tan rã không phải do “bất chiến tự nhiên thành” mà theo đúng quy luật của lịch sử. Những thể chế, thế lực cầm quyền không phù hợp với nguyện vọng của quốc dân, không đáp ứng được yêu cầu của quốc dân sẽ bị đào thải bởi chính những phong trào phản kháng của quốc dân.
Thế hệ chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi ở Liên Sô và Đông Âu!
Thế hệ chúng ta đã thấy đêm trước và bình minh hôm sau ở Bức Tường Berlin!
Đó là hình ảnh của Việt Nam sắp tới. Tất cả những ai còn tự nhận mình thuộc về Tổ Quốc và Dân tộc Việt Nam nếu không tham gia vào việc bảo vệ sự vẹn toàn đất tổ bằng hành động trực diện thì hãy giữ lấy tín niệm bảo vệ Tổ Quốc - Dân Tộc trong tư tưởng.
Chúng ta hãy tin rằng sự liên thông của những tư tưởng chân chính sẽ làm cháy bùng lên ngọn lửa ái quốc bất diệt mà tất cả những kẻ xâm lược thảy đều khiếp sợ./.

Kim Âu
June 29/2014