TINH THẦN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Khi đọc qua những dòng tin tức  được phổ biến từ đài VOA về sự tuyệt thực của Cô Tạ Phong Tần tới  ngày thứ 30. Nhất Tâm tôi không những rất đổi cảm kích tinh thần quật cường và  bất khuất của Cô Tạ Phong Tần nói riêng và tinh thần Phụ-nữ Việt Nam nói chung. Mà còn nhắc nhỡ Nhầt Tâm tôi liên tưởng đến những bậc Anh Thư trong hai thời đại chống thực dân phương Bắc (Hán, Mông vả Mãn) và phương Tây (Pháp); đến thời thực dân kiểu mới là thực dân Cộng sản du nhập từ  học thuyết Marx Angel và phương thức hành động của Lenin cùng con đường bành trướng của Mao sinh sôi nẩy nở tại Việt Nam từ sau 2/9/1945 cho đến hiện tại.
 
Phụ-nữ Việt Nam, từ ngàn xưa đã từng làm phương Bắc xôn xao từ thời hai Bà Trưng,  thực hiện cuộc Cách-mệnh Giải-phóng Dân-tộc đầu tiên trong dòng Quốc-sử để giành lại độc lập. Sáu lăm thành Lĩnh ngoại còn mãi mãi uy linh trong dòng sử Việt-tộc là TIẾNG VỌNG HỒN SỬ, không bao giờ phôi phai hay quên bẵng trong lòng dân Việt bao giờ.
 
Tiếp theo sau từng thời chống phương Bắc (Hàn,Mông,Thanh) ở vào thời Bà Triệu Thị Trinh, cũng đã làm thái thú Lục Dận phải sợ đến xin viện quân, khiến cả Tôn Quyền  vua nước Đông Ngô đã từng kính nể trong thời Tam Quốc bên Tàu khi ngọn cờ Nương-tử xuất hiện lần thứ hai.
 
Ở vào thời  nhà Đinh thì quân Tống rình rập  từng giờ để theo dõi chính sự nhà Đinh  sau khi Hoàng-đế  Vạn Thắng Vương bị sát hại. Nếu không có Thái-hậu Dương Văn Nga,  thì ai sẽ khoác chiếc Long bào lên người Thập-Đạo-tướng-quân Lê Hoàn để trở thành Hoàng-đế Lê Đại Hành; rồi sau đó Ngài đã chém bay đầu Tướng soái Hầu Nhân Bão tại ải Chi Lăng..,.thì có phải cuộc xâm lăng của nhà Tống bên Tàu đã cướp nước Đại Việt vào năm 981 không? 
 
Khi đề cập đến Phụ-nữ nước Việt  Nam  thì lịch sử đã ghi lại từng trang sử rất oai hùng và bất khuất trong mọi hoàn cảnh của đất nước xảy ra như vào thời Hậu Lý. Nếu không có Ỷ Lan Nguyên Phi, chính là Linh Nhân Ỷ Lan khi Thái tử Càn Đức mới lên tám, tức là Hoàng-đế Lý Nhân Tông, khi Hoàng-đế Lý Thánh Tông băng hà, thì Bà Linh Nhân Ỷ Lan lên giữ quyền Nhiếp-chính. Cũng là vào lúc  đất nước  đang trong vòng nguy hiểm nếu không phải Bà Ỷ Lan Nguyên Phi  là Hoàng -thái-hậu  nhiếp chính thay vua, thì cuộc chinh Bắc đánh ba Châu (Châu Ung, Châu Liêm và Châu Khâm) có thể xảy ra không?
 
Vậy, có phải là Bà cùng Thái-úy Lý Thường Kiệt và các quan Đại-thần quyết định chinh Bắc, và cùng Tướng-quân Tôn Đảng, chia hai mặt thủy bộ đánh phá ba Châu, là trận đòn về mặt trận tâm lý mà còn phá tiền phương quân Tống chuẩn bị chinh Nam vào năm 1076 sao?
 
Sử Việt từng trang còn trong mỗi pho sử nhắc nhỡ cho dân tộc Việt Nam đời đời là hành trang, là tinh thần, là sức mạnh là vũ khí tự vệ; chính là nên tảng  để bảo quốc và an dân không thể thiếu và mất được.
 
Chưa hết ở vào thời nhà Trần, trong cuộc xâm lăng lần thứ hai  với nửa triệu quân Mông Cổ từng bách chiến, bách thằng  trải từ Âu sang Á rộng hơn nửa phần thế giới. Lần đó quân Nguyên (thời Hốt Tất Liệt đổi quốc hiệu là Nguyên) tràn sang  và chuẩn bị bao vậy Thăng Long thành,  thì ai là ngưởi ra chận đứng  đại quân nhà Nguyên do Thái tử Thoạt Hoan đang là  Thống soái.
 
Nhìn đất nước vào lúc  nguy biến mới thấy về tình yêu nước thì việc sống thác vẫn  xem nhẹ như lông  hồng không sai. Công chúa Tư An, là con gái út của  Hoàng-đế Trần Thái Tông  tức  là em gái của  Hoàng-đế Trân Thánh Tông, đã tự mình hy sinh tấm thân lá ngọc  cành vàng, để vào dinh thái tử Thoát Hoan ở phía Bắc sông Hồng, là cách duy nhất để chận bước tiến quân của Mông Cổ vào Thăng Long,  cho quân đội Đại Việt  mới kiệp lui quân và chuẩn bị cho trận chiến sinh tử với 500 ngàn quân  Nguyên xâm lược lần thứ hai vào tháng 1 đến  3/1285.
 
Vào thời nhà Trần và các triều đại trước sau thì phụ-nữ  nước Đại Việt vào lúc bấy giờ luôn luôn đặt đất nước trên tất cả. Không chỉ có Công-chúa Tư An, mà con có Công-chúa Ngoạn Thềm; Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung...mỗi người một viêc.
 
Đến thời  nhà Nguyễn Tây Sơn, thì đất nước Đại Việt ta đã sản sinh ra Ngũ-Phụng-Thư.  Ngũ Phụng Thư  trong hai cuộc chiến chống ngoại xâm. Một lần vào thời chúa Nguyễn Ánh nhờ Xiêm La sang giúp để đánh anh em nhà Tây Sơn tại Xoài Mút vào tháng Giêng năm 1784; Lê Chiêu Thống rước giặc Thanh vì chiếc ngai vàng vào năm 1789.
 
Ngũ-Phụng-Thư  là Nữ-tướng Bùi Thị Xuân và bốn Phó-nữ-tướng: Huỳnh  Thị Cúc,  Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Dung và Bùi Thị Nhạn. Các vị Nữ-tướng trong Ngũ Phụng Thư đều có  công lao trong việc nhất thống sơn hà của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ  vào năm 1786. Rất tiếc khi Đại-đế Quang Trung Nguyễn Huệ khuất núi, thì đến thời vận đất nước đen tối nên Ngũ-Phụng-Thư cũng chết vinh quang vì đất nước, nhất là cái chết chưa từng xảy ra trong sử Việt về cái chết rất phi thường của Nữ-tướng Bùi Xuân trước mặt chúa Nguyễn Ánh, lúc  bấy giờ đã lên ngôi là Thê-tổ Gia Long và  lập nên triều đại Nguyễn Gia Miêu,  khi chúa Nguyễn Ánh  nhờ ngoại viện đánh thắng  nhà Nguyễn Tây Sơn vào năm 1801.
 
Đến thời chống thực dân Pháp biết bao nhiêu vị Anh-thư  đã nằm xuống cho đại cuộc trước  và trong đại cuộc Khởi Nghĩa Yên Bái 10/2/1930. Nhất Tâm tôi chỉ tiêu biều về các vị Anh-thư:  Người được  hầu hết mọi người biết nhiều nhất là Cô Nguyễn Thị Giang và tiếp theo sau là Cô Đỗ Thị Tâm, Cô Nguyễn Thị Vân (16 tuổi), Cô Nguyễn Thị Bắc... và vào thời thực dân cộng sản từ Bắc Việt xâm lăng Miền Nam biết bao nhiêu là Anh-thư con cháu của Dòng Anh Thư Lạc Việt hy sinh để bảo vệ  Miền Nam Tự Do, cũng  đã thể hiện như Nam-nhi khi SƠN HÀ NGUY BIẾN, đó là tình thần dân tộc, là dân tộc tính Việt Nam. mà người xưa có câu tục ngữ để đời:
 
"Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh."
 
Khi người Việt Nam nhắc đến Mũi Cà Mau và Ải Nam Quan  thì không riêng gì Nhất Tâm tôi, mà hết thảy người Việt Nam yêu Nước thương Dân thường sống gần gũi với  những người đã từng hiên  ngang đi vào  dòng lịch sử, nằm xuống một cách tự hào và vinh quang nơi lòng đất Mẹ, tiêu như Trần Bình Trọng thời nhà Trần, Như đại quan Nguyễn Biễu vào thời Hậu Trần, như  Đặng Dung cùng trong thời đó;..., và  như  Sinh-viên Nguyễn Thái Học  thời cận sử nhất, tức là nhà Lãnh-đạo cuộc Cách-mệnh Khởi-nghĩa  của Việt Nam Quốc Dân Đảng vào tháng  2/1930 (còn năm  ngày nữa  là tròn 85 năm đi qua). Có nghĩa là ngày mà Nhất Tâm tôi viết những dòng tâm huyết  này để tỏ lòng cảm kích   và thán phục tình thần Nữ-nhi nước Việt, với sự hiên ngang,  hùng khí của Cô Tạ Phong Tần nói riêng và hết thảy những Phụ-nữ Việt Nam quan tâm đến sự sống còn  và tiền đồ đất nước của dân tộc Việt Nam nói chung dưới một nền hòa bình nô lệ từ 30.4.1975 cho tới bây giờ.
 
Nhất Tâm tôi không quên gợi lại lời vĩnh biệt của vị Lãnh Đạo trước khi bước lên đài Vinh Quang đền Nợ  Nước, đã đọc lên mấy câu thơ bằng tiếng Pháp.
Dịch nghĩa:
 
"Chết vì Tổ Quốc
Cái chết vinh quang!
Lòng ta sung sướng!
Trí ta nhẹ nhàng!..."
 
(Trích từ tác phẩm: "NGUYỄN THÁI HỌC" của tác giả Nhượng Tống).
 
Về sự hiên ngang, kiên cường và bất khuất của Cô Tạ Phong Tần đã thể hiện tinh thần bất khuất của các bậc Anh-thư trong sử Việt nói riêng và Tiền-nhân là hồi chuông thiên lệnh nói chung của dân tộc Việt Nam bây giờ đó vậy! Khi Dân Nước đang trong thời rất nghiệt ngã và nhiễu nhương dưới một nền hòa bình nô lệ,  nhưng vì Nước vì Dân không đầu hàng trước tình thế! Đó là đạo trong nền triệt Việt.
 
Vĩnh Nhất Tâm - 12/6/2015
Sách tham khảo từ: Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bộ Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (Sử Quán triều Nguyễn), Bộ Việt Sử Tân Biên của Sử-gia Phạm Văn Sơn; Bộ Việt Nam Sử Lược của Lê-thần Trần Trong Kim; Việt Sử Toàn Thư của Sử-gia Phạm Văn Sơn, Anh Hùng Dân Tộc Nguyễn Huệ của Tác-giả Hoa Bằng, Bộ Qưan Sử của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện bởi Ban Quân Sử do Đại Tá Phạm Văn Sơn, Trưởng-khối Quân-sử Chủ Biên. Sách Nguyễn Thái Học của Tác giả Nhượng Tống, sách Việt Nam Quốc Đảng của Tác-giả Hoàng Văn Đào; sách Yến Bái Đến Các Ngục Thất Hỏa Lò, Côn Lôn, Guy-an của Tác giả Hoàng Văn Đào...và các sách báo liên hệ.