THÁNH TÂM THIÊN TỬ


Sáng nay qùy trước Thánh Tâm
Mình con với Chúa thì thầm nhỏ to
Tạ ơn Người đã ban cho
Một đêm hồng phúc uống no ân tình

Giờ đây đón ánh bình minh
Là ơn của Chúa đẹp xinh vô cùng
Dù làn gió nhẹ phù dung
Đều là ân huệ cửu trùng cao siêu

Trí con chẳng hiểu được nhiều
Tâm con nếm cảm tình yêu của Ngài
Hồn con vui sướng khoan thai
Miệng con cất nhẹ nên bài thánh ca

Thánh Tâm từ ái bao la
Thánh Tâm hồng phúc ban ra cho đời
Thánh Tâm cao thẳm tuyệt vời
Thánh Tâm bao phủ loài người Chúa thương

Thánh Tâm yêu dấu vô thường
Thánh Tâm Thiên Tử Minh Vương xuống đời
Thánh Tâm chính Đấng Ngôi Lời
Thánh Tâm Máu Thánh cứu người tội nhân.

Trầm Hương Thơ
01.06.2015