NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNGHôm nay ba mốt tháng năm
Nhìn vế đất tổ xa xăm quê nhà
Đau lòng xót dạ trong ta
Bao nhiêu tài sản Quốc Gia điêu tàn

Ai là thủ phạm dối gian?
Gây nên tang tóc muôn ngàn đắng cay
Kéo dài mấy chục năm nay
Da vàng máu đỏ đọa đày nhau chi

Lương tâm nay có còn gì?
Còn thua lương tháng chỉ vì miếng ăn
Lương tri nhà báo, nhà văn
Vo tròn bóp méo thiện căn hết rồi

Phải nghe theo lệnh đảng tồi
Cúi đầu chấp nhận làm tôi tà quyền
Viết theo định hướng đảo điên
Đổi đen thành trắng ăn tiền làm ngơ 

Nhìn đâu cũng thấy nhuốc nhơ
Bởi vì cái đảng tôn thờ Mác Lê
Tam vô tà thuyết u mê
Chính là thủ phạm đem về giết dân

Giết dân cướp đất bán dần
Từ Nam chí Bác một vần như nhau
Nhìn vào đất tổ mà đau
Người tàu khắp phố, chữ tàu khắp nơi

Nông dân khốn khổ kêu trời!
Thuế cao, phí nặng thành người dân oan
Còng lưng nuôi mấy thằng quan
Ngu si dốt nát xài toàn bằng mua

Lập bè kết đảng một mùa
Ăn trên ngồi trước vào hùa giết dân
Ác quan một đảng ngu đần
Tai sai tàu cộng bán dần quê hương.

Thanh Sơn
31.05.2015