NGƯỜI GIEO GIỐNG (Mc 4, 26-30)Nước trời Chúa ví như là: 
Người kia gieo giống xong đà ra đi
Không quan tâm lắm những gì
Đã chôn xuống đất từ khi ươm vào


Đến khi mùa gặt đón chào
Ông liền ra ruộng gặt vào xem sao?
Hạt thì tươi tốt hồng hào
Hạt thì xơ xác xanh xao tiêu điều

Cũng một mảnh đất phì nhiêu
Tại sao có hạt sinh nhiều trái ngon?
Tại sao có hạt căng tròn?
Tại sao có hạt héo hon lụi tàn?

Vì hạt sống ở thế gian
Nên nhiều quyễn rũ đã can dự vào
Hạt ham vui sẽ té nhào
Trong đam mê phá xanh xao xác hồn

Hạt nào biết sống ôn tồn
Đường ngay giữ vững nên khôn giữa đời
Theo như lời của Ngôi Lời
Dạy ta trăm lẽ tuyệt vời! đạo ngay

Lời Ngài thâm thúy khoan thay

Ai mà phản lại đắng cay một mình
Người khôn hồn sẽ tươi xinh
Ngày ngày hưởng ánh bình minh tươi hồng

Ơn ngài ban xuống nhưng không
Nếu ai muốn tháo cùm gông một đời
Hãy luôn giữ lấy Ngôi lời

Mùa gặt hưởng phúc ngàn khơi muôn trùng.

Trầm Hương Thơ
14.06.2015