Làm Cha Sở Ngày NayNếu cha giảng lâu quá 10 phút – Cha lại nói thao thao bất tuyệt !
Nếu cha mời mọi người chiêm niệm về Thiên Chúa – Ôi, cha chỉ toàn là nói chuyện trên mây trên gió !
Nếu cha đề cập hơi nhiều đến các vấn đề xã hội – Rõ ràng là cha lại khuynh tả rồi !
Nếu cha chỉ cư ngụ trong khuôn viên Giáo Xứ – Cha đã tự ý cắt đứt liên hệ với thế gian !
Nếu cha cứ cả ngày ở trong Nhà Chung – Cha chẳng chịu đi gặp gỡ tiếp xúc với ai cả !

Nếu cha thường xuyên đi thăm người này người kia – Cha chẳng chịu bao giờ ở Nhà Xứ !
Nếu cha sẵn sàng làm phép rửa tội và chứng hôn phối cho bất cứ ai đến xin – Đúng là cha đã bán tống bán tháo các Bí Tích !
Nếu cha đòi hỏi cao hơn và nhiều hơn – Cha chỉ muốn Giáo Hội gồm toàn những người trọn hảo !
Nếu cha thành công với thiếu nhi – Đạo của cha là đạo ấu trĩ !
Nếu cha năng thăm viếng các bệnh nhân – Cha chỉ phí thời giờ, và không đi sát với các vấn đề của thời đại !
Nếu cha sửa sang Nhà Thờ – Cha lại ném tiền qua cửa sổ mất rồi !
Nếu cha không tu bổ gì – Cha đã bỏ bê mọi sự !
Nếu cha cộng tác chặt chẽ với Hội Đồng Giáo Xứ – Cha lại để cho người ta xỏ mũi cha rồi !
Nếu cha không lập Hội Đồng Giáo Xứ – Cha độc tài quá đi mất !
Nếu cha hay mỉm cười – Cha quá dễ dãi !
Nếu vì đãng trí hay quá bận tâm một chuyện gì đó nên không nhìn thấy một người nào đó – Cha khinh người vừa vừa chứ !
Nếu cha hay bực bội vì một sai sót nào đó của người khác – Cha thiếu sự độ lượng nhân từ rồi đấy !
Nếu cha hiền hòa nhẫn nhục – Cha thiếu nghị lực cả quyết !
Nếu cha còn trẻ – Đúng là cha còn thiếu kinh nghiệm trường đời !
Nếu cha đã có tuổi – Xin mời cha nghỉ hưu đi là vừa !
Vậy thì, kính thưa cha sở, xin cha cứ can đảm lên nhé !

Trích: Nối Lửa Cho Đời - Biết ơn
(Lm.Lê Quang Uy DCCT

Sưu tầm và biên soạn)

Theo P. DESCOUVEMONT,
Trong GUIDE DES DIFFICULTÉS DE LA FOI CATHOLIQUE, 1989