KẾ HOẠCH CỨU RỖI CÓ ''TRƯỚC MUÔN ĐỜI''


Có một số Kitô hữu không đồng ý với tựa đề vừa nêu. Tuy nhiên, để chứng minh rằng ''câu khẳng định ấy'' là đúng, tôi xin dựa vào Kinh Thánh, Kinh Tin Kính, Giáo Lý, Thánh Ca, lập luận của hai Thần Học Gia uyên bác và Tình Yêu của Thiên Chúa như sau:
I- Kinh Thánh
A- Thiên Chúa là ''Ai''?
Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa mạc khải:
1- Ngài là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu, tức phi thời gian và phi không gian. (The Self-Existent, The Eternal: intemporal and non-spatial. Der Selbst-Seiende, Der Ewige: zeitlos und raumlos.) Cho nên, nơi Ngài, Ơn Cứu Rỗi là Thánh Ý cũng phi thời gian và phi không gian, tức CÓ TRƯỚC MUÔN ĐỜI.
2- Ngài là Alpha và Oméga, tức Đầu Hết và Cuối Hết. (Phần III- Giáo Lý sẽ nêu lên Hoạch-Định-Cứu-Rỗi-trước-muôn-đời của Thiên Chúa là Alpha cho loài người.) Ngài còn là Oméga như Thánh Gioan Thánh Giá khẳng định: ''Từ khi ban cho chúng ta Con của Ngài là Lời duy nhất và dứt khoát của Ngài, Thiên Chúa đã nói với chúng ta một lần DUY NHẤT trong Lời ấy và Ngài KHÔNG CÒN gì để nói thêm nữa.'' Kinh Thánh cũng ghi: ''Ngoài Thiên Chúa, không có Ơn Cứu Rỗi nào khác'' bởi vì Ngài là Cuối Hết.
Còn con người là HỮU HẠN (ở đây và bây giờ: hic et nunc) cùng với vật và sự vật.
3- Ngài là Đấng Toàn Năng (The Omnipotent), tức Đại Kiến Trúc Sư dựng nên thời gian, không gian, Thiên Cơ và nhân loại.
Con người THÌ phải tìm tòi, nghiên cứu về Khoa Học do Thiên Chúa làm nên. Ví dụ: Archimède khám phá ra sức đẩy của nước; còn ''nước và sức đẩy của nó'' THÌ do Thiên Chúa tạo ra.
4- Ngài là Đấng Toàn Tri (The Omniscient), tức THÔNG BIẾT TRƯỚC mọi sự.
Con người THÌ phải ''rút kinh nghiệm'' về thành công và thất bại của mình. Nhờ đó, tôi có thể ''tiên đoán'' phần nào về những gì mình sẽ thực hiện. Còn Thiên Chúa THÌ KHÔNG vì Ngài là Đấng Toàn Tri như trong Thánh Thư:
a- Roma 16,25: ''(Vinh Danh) cho Ngài có quyền năng làm cho anh-chị-em vững mạnh theo Tin Mừng của tôi và Lời rao giảng của (Chúa) Giêsu-Kitô, chiếu theo sự mạc khải MẦU NHIỆM được GIỮ KÍN TRƯỚC MUÔN ĐỜI, nhưng bây giờ được TỎ BÀY qua các Sách Tiên Tri, theo Ý của Thiên Chúa VĨNH HẰNG, được LOAN BÁO cho muôn dân để họ vâng phục đức tin, (Vinh Danh) Thiên Chúa độc nhất, KHÔN NGOAN ĐỜI ĐỜI qua (Chúa) Giêsu-Kitô. Amen.''
b- I Phêrô 1,19-20: ''Nhưng nhờ bửu huyết của (Chúa) Kitô là Chiên vẹn toàn, vô tì tích, được định sẵn TRƯỚC việc SÁNG THẾ (ante mundi constitutionem) và Ngài đã xuất hiện vì anh-chị-em vào thời cuối cùng.''
II- Kinh Tin Kính
''Tôi tin kính một Chúa Giêsu-Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ TRƯỚC MUÔN ĐỜI: ante omnia saecula. (1)... Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành VÌ loài người chúng tôi và ĐỂ cứu rỗi chúng tôi (et propter nostram salutem)...''
Con một Thiên Chúa THÌ cũng là Thiên Chúa vì Chúa Giêsu đã phán: ''Cha và Ta là một. Ai thấy Ta LÀ thấy Cha.'' Cho nên Kinh Tin Kính có nêu về Ngài như sau: ''ĐỒNG BẢN TÍNH VỚI ĐỨC CHÚA CHA...'' (consubstantialem PATRI...)
Ngoài ra, Thánh Danh ''Giêsu'' có nghĩa là Thiên-Chúa-Cứu-Rỗi và Thánh Hiệu ''Kitô'' (Chritus) là Đấng-được-xức-dầu-và-được-sai-đi-bởi-Cha. Như vậy, ''Thánh Danh'' và ''Thánh Hiệu'' ấy cũng CÓ TRƯỚC MUÔN ĐỜI, chứ KHÔNG phải ''có sau khi'' Adam và Eva phạm tội. (Xin xem lại phần b về Thánh Thư: I Phêrô 1,19-20.)
III- Giáo Lý
Ở Chương hai, để trả lời cho câu hỏi số 6, Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo có ghi: ''Qua các việc làm và lời nói, Thiên Chúa tự mạc khải CHÍNH NGÀI và ý định nhân hậu của Ngài ĐÃ được Ngài HOẠCH ĐỊNH TRƯỚC MUÔN ĐỜI trong (Chúa) Kitô cho loài người...''
IV- Thánh Ca
Bản Thánh Ca Vào Đời ''Người Được Yêu'' có các câu như sau: ''Từ khi CHƯA có sao trời, CHƯA có sông núi xinh tươi, từ khi CHƯA có con người, Ngài ĐÃ chọn anh, thương anh, thương anh nên vào đời để làm Chiên hy sinh, chết treo trên thập hình... Từ khi CHƯA có..., Ngài ĐÃ đặt tên cho anh, sai anh, sai anh đi vào đời để reo vang Tin Vui: Chúa yêu thương mọi người...''
V- Thần Học Gia
A- Giáo Sư Thần Học Đức, Richard Gutzwiller, viết về phần nhập đề Tin Mừng của Chúa Giêsu-Kitô theo Thánh Gioan như sau: ''Mệnh đề 2 chưa nói đến việc sáng thế, chỉ khẳng định Lời không đơn thuần là Ý Tưởng của Thiên Chúa, mà Lời ở TRONG Thiên Chúa, là Bản Thể Siêu Nhiên, Bản Tính Thiên Chúa vì Lời ở ngay TRONG THIÊN CHÚA, CÓ TRƯỚC VÔ CÙNG...'' (Meditationen über Johannes-Evangelium, tr. 43, 45)
B- Trong cuốn ''Jesus von Nazareth'', ở phần viết về Johannes-Evangelium, tr. 327, Giáo Hoàng Bênêđictô XVI xác tín về Chúa Giêsu-Kitô trong ''tương quan với Cha Ngài'' như sau: ''Hiện Hữu TRONG Nhau; NỘI Tại, Hiện Hữu VỚI Cha.'' (Ineinander, Innenraum, Einsein mit dem Vater.) Như vậy, theo phần A và B, Lời hay Ý Tưởng Cứu Rỗi có TRƯỚC MUÔN ĐỜI.
VI- Tình Yêu của Thiên Chúa
Có người dựa vào Sáng Thế Ký 6,6-8: ''Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất và Ngài đau lòng. Chúa phán: Ta sẽ xóa khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, cùng con người và gia súc, vật bò sát và chim trời vì Ta hối hận đã làm ra chúng." để lập luận rằng Thiên Chúa ''KHÔNG biết trước'' việc con người SẼ hư hỏng, rằng Ngài quá nuối tiếc việc Ngài đã dựng nên con người và Ngài nhẫn tâm tạo ra Hồng Thủy. (2)
Quan niệm như thế là sai hoàn toàn bởi vì:
1- Thiên Chúa, như đã trình bày ở I, A, 4, là Đấng thông BIẾT TRƯỚC mọi sự.
2- Thiên Chúa là Tình Yêu vô bờ. Mà Tình Yêu thì có đối tượng là con người mang Hình Ảnh của Ngài. Cũng vì yêu như thế, để họ KHÔNG giống loài vật và sự vật, Ngài ban cho họ LÝ TRÍ, TỰ DO lựa chọn và hành động. Chính Chúa Giêsu đã cho dụ ngôn về ''đứa con hoang đàng'' (Luca 15, 1-32) để thiên hạ hiểu được rằng ''người cha nhân hậu'' trần thế còn yêu con mình và để cho nó được TỰ DO thì huống chi là Cha trên Trời!
3- Sa dọa là tội chống lại Thiên Chúa tốt lành! Tội ấy có ''quả báo'' (salaire) là sự chết. Hồng Thủy là ''hình ảnh báo trước'' (préfiguration) Ơn Cứu Rỗi. Thánh Thư I Phêrô, 18-21 viết về Lòng Nhân Hậu của Thiên Chúa như sau: ''Chính Chúa Kitô đã CHẾT vì tội lỗi, Ngài, Đấng Công Chính vì những kẻ bất lương, để đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Về Phần Xác, Ngài đã bị giết, về Thần Khí, Ngài được phục sinh. Như vậy, Ngài cũng xuống với các vong linh ở trong ngục và rao giảng cho họ. Những người ấy xưa kia đã không vâng phục khi mà Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi vào những ngày của ông No-e đang đóng (làm) chiếc tàu... Nước ấy (Hồng Thủy) là hình ảnh Phép Rửa hôm nay cứu thoát anh-chị-em.''
4- Chúa Giêsu phán: ''Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.'' (Ga 3,16-21)
5- Thiên Chúa là Sự Sống và là Tác Giả sự sống nơi mọi loài. Cho nên Ngài có quyền CẤT ĐI sự sống theo Thánh Ý của Ngài như trong Hồng Thủy vào thời ông No-e.
VII- Lời kết
Mỗi lần nghe hay hát những câu Thánh Ca này: ''Còn tình yêu nào cao quý hơn là Tình Yêu Người liều mạng sống vì người mình yêu? Dân Ta ơi, dân Ta ơi, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay Ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời Ta đi! Phải chăng vì Ta giải phóng ngươi khỏi Ai-cập, mà ngươi dùng thập tự cho Đấng cứu ngươi?'', tôi không thể cầm được nước mắt bởi vì Tình Chúa vô bờ.
''Thước do tình yêu là tình yêu không có thước do.'' Tình Chúa là vình hằng thì ''do'' sao được!?
Lời Thánh Ca ở đây: Dân Ta Ơi | - Thánh Linh
Đức Quốc, 27.6.2015
Đaminh Phan văn Phước
Ghi chú:
(1)- Thành ngữ ''TRƯỚC MUÔN ĐỜI'' (avant tout temps; before all times, vor allen Zeiten; ante omnia saecula.'' có nghĩa là ''hằng hữu'' (éternel) tức là ''không đầu, không cuối, phi thời gian'': qui n'a ni commencement, ni fin, qui est hors du temps ou intemporel!
(2)- Nhiều người và tự điển viết cả hai cách: (Lụt, Nạn) ''Đại Hồng Thủy'' và ''Hồng Thủy''. Theo thiển ý của tôi, hai chữ ''Hồng Thủy'' là đủ bởi vì ''đại'' đồng nghĩa với ''hồng'', tức ''lớn: grand, immense...''