ĐÊM DÀI CHỜ SÁNG
Đêm dài chờ sáng cô đơn
Xa xa tiếng sáo cung đờn vọng ngân
Năm canh đều nhịp xoay vần
Nước non còn đó tuy gần mà xa

Nghe bài hát xót lòng ta
"Người lạ" dưới phố tiếng hoa vọng cùng
Chữ tầu "chữ lạ" lung tung
Đèn treo máu đỏ lùng bùng khắp nơi

Mẹ ơi! mẹ Việt Nam ơi!
Đứa con phản bội một đời đi hoang
Đưa về cái giống ngoại bang
Mác lê mê muội hoang tàn qủy ma

Xéo dày mả tổ mẹ cha
Đem Quê Hương bán được ba mươi đồng
Bây giờ "người lạ" thật đông
Từ Nam chí Bắc cùm gông khắp cùng

Nhà tù từng dãy trùng trùng
Nhốt người chính nghĩa nơi vùng sâu xa
Đêm nằm nghe chúng hát ca
Vang vang "tiếng lạ" quê ta bây giờ

Trẻ em bắt học tô cờ
Năm sao nền đỏ ngẩn ngơ ngác cười
Tiêu đi bản chất con người
Trở thành những thứ đười ươi giả hình

Bao giờ cho đến bình minh?
Đêm dài chờ sáng hồn mình đớn đau!
Xin Ngài đem đến cho mau
Giải đi vạn thứ sầu đau đọa đày.

Thanh Sơn
 
19.06.2015