Cáo Phó KQ MS Võ Đăng Sang K4/69..

CÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Chồng, Cha, Em, Anh, và Ông chúng tôi là:
Mãnh Sư VÕ ĐĂNG SANG
Cựu SVSQKQ Khóa 4/69 KQ
Nguyên Trung Úy Phi Công, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Phi Đoàn 243 Mãnh Sư, CCKQ Phù Cát, SĐ6KQ
Nguyên Kỹ Sư Điện Tử
Sinh ngày 18 tháng 12, 1949 tại Sài Gòn, Việt Nam;
đã qua đời ngày 3 tháng 6 năm 2015 tại Las Vegas, Nevada
Hưởng thọ 67 tuổi
Linh Cửu được quàn tại:
PEEK FAMILY FUNERAL HOME
Phòng số 5
7801 Bolsa Ave., Westminster CA 92683/ Điện thoại: 714-893-3525
Tổ Đình Chùa Huệ Quang/ Hòa Thượng Thích Minh Mẫn và Tăng Ni Chủ Lễ
 Điện Thoại: (714) 530-9249
Chương trình tang lễ và thăm viếng
Thứ Bẩy 13/6/2015:
10 - 11 giờ sáng:                   Lễ Nhập Quan và Phát Tang
11 giờ sáng – 12 giờ trưa:    Lễ Phủ Cờ - Điếu Văn
12 giờ trưa - 3 giờ chiều:                Thăm Viếng
3 giờ chiều - 4 giờ chiều:      Lễ Cầu Siêu - Cúng Cơm
4 giờ chiều - 8 giờ tối:           Thăm Viếng
 Chủ Nhật 14/6/2015
9 - 10 giờ sáng:  Lễ Cầu Siêu - Cúng Cơm
10 giờ sáng:       Lễ Xếp Cờ
Lễ Chính Thức Di Quan
11 giờ sáng:      Hỏa Táng và Phóng Sanh
11:30 giờ sáng: Thỉnh Linh Vị về Chùa, Dùng Cơm Trưa và Hoàn Mãn
Tang Gia Đồng Khấp Báo

Vợ:             VÕ ĐÀO THANH THỦY
Con:           VÕ ALBERT BRIAN
Con:           VÕ WILLIAM ANDREW
Cháu Nội:  VÕ MICHAEL COLT
Anh:           VÕ ĐANG SÂM, vợ và các con, Hoa Kỳ
Chị:            VÕ THỊ HOÀNG, Việt Nam
Em:            VÕ ĐĂNG PHÚ, vợ và các con, Việt Nam
Em:            VÕ THỊ PHI PHƯỢNG, chồng và con, Hoa Kỳ
Em:            VÕ THỊ NHÌ, chồng và các con, Việt Nam
Anh Vợ:     ĐÀO CHÍ HỒNG, và vợ
Chị Vợ:      ĐÀO THỊ THANH THU, và dưỡng nữ
Em Vợ:      PHẠM ĐÀO BẠCH TUYẾT, chồng và các con
Em Vợ:      ĐÀO CHÍ HÀ, vợ và các con
 Điện thoại liên lạc:       (714) 767-1673 và (702) 686-0650
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANGXIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU