Bao giờ Tầu cộng mới là đối thủ của cường quốc số 1 thế giới?Tranh chấp vai trò Cường quốc Số 1 với Mỹ?

Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ hiện đang là cường quốc số 1 thế giới. Từ sau Đại chiến thứ II, 1945, và nhất là từ sau năm 1990 khi Chiến tranh lạnh kết thúc, không có nước nào tranh chấp được vị trí này của Hoa Kỳ. Vậy Tàu cộng có đang tranh chấp vai trò đó của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình dương - ở biển Hoa Đông và Biển Đông, hay chúng đang muốn làm gì?

Có thể nói, Tàu cộng muốn làm thế và đang thử làm thế - dò phản ứng của Hoa Kỳ bằng cách ăn hiếp các nước hàng xóm, như Nga đang làm với Ucraine. Đây là lần thứ hai Tàu cộng thử tranh chấp với Hoa Kỳ, lần đầu là thời Mao ở eo biển Đâì Loan, 1963. 

Cũng như lần trước, Hoa Kỳ tỏ ra rất cương quyết và Tàu cộng chắc chắn sẽ phải xuống giọng làm hòa, chứ không dám để tranh chấp leo thang dẫn đến chiến tranh Mỹ-Tàu, dù là chiến tranh chớp nhoáng và cục bộ (chỉ ở ngoài biển Hoa Đông hay/và Biển Đông).

Với câu hỏi “Liệu Mỹ có đánh Tàu hay Tàu có đánh Mỹ, hay Tàu có đánh Phillipines để Mỹ phải vào cuộc không?” Câu trả lời của tôi là: không, không, và cũng không. Tại sao ư? Tại vì Tàu cũng tự biết, đánh Mỹ bây giờ là Tàu thua nhanh, Mỹ chỉ mong Tàu sai lầm như thế để có lý do đánh Tàu, vì Tàu vẫn chưa sãn sàng ở Biển Đông (với 7 đồn quân sự lớn còn chưa xong ở Trường Sa) cũng như về tổng lực quân sự. 

Nhưng nếu cứ để Tàu cộng xây dựng ở Trường Sa tiếp đến khi Tàu “sẵn sàng” ư? Thì đó cũng chỉ là sẵn sàng để thua ngoạn mục hơn thôi, vì Mỹ đã sẵn sàng cho tình huống đó từ lâu, không phải bây giờ Tàu sắp xây xong các đồn trên các đảo nhân tạo đó Mỹ mới lo.

Vậy nếu Tàu cộng đánh Việt cộng như năm 1979 thì sao? Tàu cộng sẽ không đánh Việt cộng (mà chỉ tiếp tục ức hiếp, gia tăng hoành hành trên Biển Đông và cả trên bờ VN thôi), vì Bắc Kinh đang hoàn toàn khống chế và điều khiển Việt cộng, lại đang có liên minh Á-Âu tay đôi với Nga. Còn năm 1979, Tàu và Nga sô đối đầu, và Tàu đang muốn kết thân với Mỹ, Việt cộng thì theo Nga chống cả Mỹ và Tàu.

Thế cho nên, sẽ không sớm có chiến trên Biển Đông, Hoa Đông trong vòng dăm năm tới. Nhưng chiến tranh Mỹ-Tầu-Nhật vẫn gần như chắc chắn sẽ xảy ra đầu thế kỷ 21 này, không thể tránh khỏi, chỉ là chưa thôi.

Chiến tranh Mỹ-Tàu-Nhật sẽ xảy ra, sẽ là Đại chiến III, nhưng không phải là vì khi đó Tàu có đủ lực để cạnh tranh vị trí siêu cường của Mỹ hiện nay - mà chỉ là vì Tàu cộng cần có chiến tranh để giải tỏa các vấn đề khủng hoảng nội bộ toàn diện trong nước Tàu (khủng hoảng kinh tế, chính trị, sắc tộc, xã hội, môi trường, tham nhũng và tranh chấp phe nhóm).

05 điều kiện để là đối thủ của cường quốc số 1 thế giới

Nếu hiểu đối thủ của cường quốc số 1 thế giới là quốc gia sẽ tranh chấp và trở thành cường quốc số 1 mới tiếp theo thay cho cường quốc hiện nay là Hoa Kỳ, thì theo tôi, Tàu cộng sẽ không bao giờ có cơ hội đó, vì nó đã chết/sụp đổ trước đó rồi.

Để chứng minh cho kết luận có vẻ rất chủ quan trên của mình, chúng ta hãy nghiên cứu lại, nhắc lại một số thông tin lịch sử sơ lược về các cường quốc số 1 thế giới đã từng có của thế giới cận và hiện đại này, để thấy các điều kiện và/hay một sô qui luật mà một cường quốc phải đạt được, tuân theo.

Đế quốc cường quốc số 1 đầu tiên là Tây Ban Nha (khoảng 250 năm, từ thế kỷ 15 đến 17), thứ hai tiếp theo là Đế quốc Anh (khoảng 300 năm, từ thế kỷ 17 đến 1945), và thứ ba hiện nay là Hoa Kỳ (từ 1945 đến nay)

Tất cả các cường quốc số 1 thế giới (hay đế quốc muốn vươn lên vị trí đó) đều phải đảm bảo có được ít nhất 05 điều kiện sau:

1) Là quốc gia hàng đầu về kinh tế, quân sự và văn hóa của thời đại đó;

2) Có vị trí địa lý (địa quân sự) thuận lợi có thể nhanh chóng tiếp cận các đại dương và can thiệp quân sự hiệu quả vào mọi (hay đa số) nơi, mọi (đa số) quốc gia trên thế giới. Điều kiện này có nghĩa là, đó phải là quốc gia biển, đứng số 1 thế giới về hàng hải và hải quân;

3) Có một hệ tư tưởng hay triết lý mới tiến bộ so với thời đại về tổ chức xã hội, nhà nước và trật tự thế giới;

4) Đủ khả năng và có tham vọng tiến hành chiến tranh giành và giữ quyền thống lĩnh trật tự thế giới theo tư tưởng của mình.

5) Có một dân tộc đoàn kết, kỷ luật với sức mạnh mềm (khoa học kỹ thật, văn hóa...) trên cơ sở tư tưởng và triết lý xã hội mới để qui tụ các đồng minh tự nguyện xung quanh vì chính lợi ích của họ.

Chúng ta thấy, rõ ràng cả TBN, Anh và Mỹ khi nổi lên là cường quốc số 1 thế giới đều là quốc gia hàng đầu về kinh tế, quân sự và văn hóa của thời đại đó (điều kiện 1) và có vị trí (địa quân sự) là quốc gia biển, có thể thuận lợi và nhanh chóng tiếp cận và can thiệp quân sự vào đa số quốc gia trên thế giới (điều kiện 2). Tất nhiên, họ cũng có hải quân mạnh nhất thế giới vào các thời đó.

TBN và Anh có hệ tư tưởng quân chủ khai phá và cơ đốc giáo, còn Hoa Kỳ có tư tưởng và triết lý dân chủ mới về tổ chức xã hội, nhà nước và trật tự thế giới (điều kiện 3).

Nước nào cũng có quá trình phát triển đủ dài và bền chắc (hàng 1-2 thế kỷ) để có tham vọng và đủ khả năng tranh giành và giữ quyền thống lĩnh trật tự thế giới theo tư tưởng của mình, mà với nước Mỹ là sự tham gia và giữa vai trò chủ chôt trong Thế chiến II (điều kiện thứ 4).

Điều kiện thứ 5 - có sức mạnh mềm để qui tụ các đồng minh xung quanh thì các Cường quốc Số 1 thế giới không chỉ phải có từ đầu mà phải làm nó ngày càng gia tăng, ngược lại thì vai trò Cường quốc sẽ bị chấm dứt và thay thế.

Bao giờ Tàu cộng trở thành cường quốc số 1 thế giới?

So sánh Tàu cộng hiện nay với 5 tiêu chuẩn trên thì ta thấy, có ba điều kiện mà Tàu cộng không có và có lẽ sẽ không bao giờ có được, đó là điều kiện thứ 2, 3 và thứ 5. 

Tàu cộng không phải là quốc gia biển, không có vị trí để dễ ràng ra biển chứ chưa nói nhanh chóng tiếp cận mọi chân trời góc biển. Vì thế àm Tàu cộng đang phải đi chiếm biển Hoa Đông và Biển Đông của Nhật và Asean, mới phải có đường lưỡi bò và con đường tơ lụa trên núi và biển - nhưng cũng sẽ chả làm được.

Tàu cộng càng không có hệ tư tưởng hay triết lý nào mới tiến bộ để thay thế tư tưởng dân chủ của Mỹ cả. Cài Tàu cộng đang có là sự pha trộn của tư tưởng cộng sản đẫm máu chết chóc đã phá sản với Khổng Tử đã lỗi thời cả ngàn năm. (điều kiện 3).

Cuối cùng, Tàu cộng càng không có nền khoa học, công nghề, nền văn hóa tiến bộ hiện đại cùng một xã hội, dân tộc có đội ngũ con người tài năng nhất thế giới trong mọi lĩnh vực làm cốt lõi cho sức mạnh mềm của mình, như Hoa Kỳ đang có. Ngoài ra, dân tộc Tàu hiện nay đang bị đàn áp rên xiết dưới chế độ cộng sản và chỉ muốn chia năm sẻ bảy (mâu thuẫn sắc tộc).

Còn hai điều kiện 1 và 4 thì tàu cộng chỉ đáp ứng một phần. Tàu cộng hiện là quốc gia mạnh về kinh tế và quân sự, nhưng chắc chắn chưa phải và sẽ không bao giờ là quốc gia mạnh số 1 thế giới về kinh tế và quân sự. Về Văn hóa thì còn thảm hại nữa, do bị chế độ cộng sản làm hỏng mất văn hóa Trung Hoa rồi.

Tàu cộng có tham vọng làm bá chủ thế giới từ ngàn đời, nhưng chưa có đủ độ phất triển bền vũng củng cố cho tham vọng đó, mới chỉ có khoảng 30 năm phát triển chụp giật - trong khi nước Mỹ cần 200 năm để vươn lên.

Vì thế tôi nói, Tàu cộng không có cơ may nào để tranh chấp vị trí cường quốc số 1 thế giới của Mỹ trong vòng 30 năm tới (là thời gian Tàu cộng cần thêm để phát triển thành đối thủ tranh chấp vị trí số 1 thế giới của Hoa Kỳ).

Và sự tranh chấp đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra, vì hai lý do sau: Thứ nhất, Tàu cộng không bao giờ có thể đáp ứng được các (05) điều kiện của một cường quốc thế giới trên, nhất là các điều kiện 2, 3 và 5 mà Tàu cộng không có và không thể có. Thứ hai, trong thời gian tới khi cố gắng để có đủ các điều kiện trên, mà tôi tin Tàu cộng cũng ý thức rõ là cần phải có chúng và đang tìm cách “đi tắt đón đầu” hay “thay thế”, thì nước Tàu đã sụp đổ vì các nguyên do ung thư trong nội tại thể chế (khủng hoảng kinh tế, văn hóa, sắc tộc, xã hội, môi trường... ở mức trầm trọng nhất).

Có lẽ cũng chính vì biết rõ điều đó mà Tàu cộng sắp tới sẽ tìm lối thoát trong một/những cuộc chiến tranh, và cuộc chiến không thể tránh khỏi của Tàu cộng trong tương lai gần sẽ là với Mỹ và Nhật... với kết cục sẽ là nước Tàu bị chia năm xẻ bảy.

CSVN chỉ là con ruồi vo ve quanh đống phân cộng sản Tàu, cũng sẽ bị lịch sử đập nát.