Việt Nam sắp mất


THÔNG TIN TỪ THÙY TRANG
​VIỆT NAM SẮP MẤT NƯỚC

TÔI RẤT BUỒN KHI ĐƯA TIN NẦY:
VIỆT NAM SẮP MẤT NƯỚC, TIN HAY KHÔNG THÌ TÙY BẠN!

Trung Quốc sẽ CHIẾM trọn VIỆT NAM theo kịch bản đã Cam Kết của Hội Nghị Thành Đô 1990, và nước VN sẽ mãi mãi là một KHU VỰC TỰ TRỊ giống như Tây Tạng hiện nay.
Tướng Phùng Quang Thanh và Bí Thư Đảng CSVN sẽ kêu gọi Quân Đội "ĐẦU HÀNG ĐỂ TRÁNH ĐỔ MÁU".

Thùy Trang đã cho ít nhất gần 10 người trên FB, những bạn bè thân quen để xem Video Clip (FULL) về Hệ Thống Đường Hầm của Trung Quốc Tại Hà Tĩnh.

Sau khi liên lạc với các sĩ quan QĐND YÊU NƯỚC (Giấu Tên), những người đã cung cấp cho Thùy Trang Video clip, cho biết là Hệ Thống Đường Hầm và Vũ Trang của Trung Quốc đã được Tình Báo Hoa Nam nằm trong Quân Đội CSVN giúp chuyển vào.

Kịch bản sẽ là:

(1) Trung Quốc sẽ GÂY HẤN ngoài Biển Đông và QĐND sẽ đánh trả, sau đó TQ lấy cớ dàn trận qui mô để chiếm VN.

(2) Khi Trung Quốc đánh vào Việt Nam với quân số và vũ khí có sẵn trên đất liền, toán quân gần 50.000 nhân công giả dạng sẽ nhanh chóng cô lập và cắt đứt từng Quân Khu một. Vào lúc đó Tướng Phùng Quang Thanh và Bí Thư Đảng CSVN sẽ kêu gọi Quân Đội "ĐẦU HÀNG ĐỂ TRÁNH ĐỔ MÁU".

(3) Trung Quốc sẽ CHIẾM trọn VIỆT NAM theo kịch bản đã Cam Kết của Hội Nghị Thành Đô 1990, và nước VN sẽ mãi mãi là một KHU VỰC TỰ TRỊ giống như Tây Tạng hiện nay.

(4) Đây là Lý do vì sao Hà Nội và Huế muốn nhanh chóng chặt bỏ Cây Xanh để mở đường cho Máy May Tiêm Kích và Vệ Tinh Trung Quốc hoạt động hữu hiệu hơn với các mục tiêu dưới đất. Các bạn phải hiểu rằng lúc xảy ra chiến tranh thì sẽ có nhiều đội quân thuộc QĐND KHÔNG buông súng ĐẦU HÀNG dễ dàng.

Đây là những gì Thùy Trang NGHE và biết ĐƯỢC, còn tin hay không thì TÙY BẠN. Nhiệm vụ của mình là nói hết những gì mình biết được, không thêm, không bớt.

(*) Vì lý do An Toàn của Thùy Trang và người đưa Clip, mình sẽ KHÔNG đưa Full Clip cho người "LẠ" (Đừng mất công hỏi). Xin đừng gửi link cho Thùy Trang vì mình sẽ block bạn để tránh click nhầm.

Thân Ái

Nguyễn Thùy Trang