TRƯỜNG CA 30 THÁNG TƯ NGÀY QUỐC HẬN

“ Ngày Quốc Hận vốn không phải là cái tên do một thể chế nào an định mà đó là tiếng nói của lương tâm quần chúng, là kết tinh của lương thức Việt Nam. Một người cảm thấy hận, ngàn người cùng uất hận và hàng triệu người cùng chi sẻ uất hận đã đồng tâmtruyền khẩu (trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ) định danh này trong suốt
bốn chục năm dài nên việc cải danh Ngày Quốc Hận 30 – 4 không bao giờ thành công mà chỉ gây tác hại cho những kẻ mưu đồ. “
( Kim Âu - VẠCH MẶT LŨ SÚC SINH PHẢN BỘI LÝ TƯỞNG QUỐC GIA )

30 tháng tư: NGÀY QUỐC HẬN
Trích: “ Ba mươi tháng tư. Một ngày với nhiều tên gọi. Đại thắng mùa xuân, ngày giải phóng, ngày thống nhất, ngày quốc hận, tháng tư đen... Cuộc chiến không bom đạn lại được thêm giáo thêm gươm bởi những danh xưng định vị tư tưởng và lằn ranh ta-địch. Có nghĩa lý gì về tên gọi cho một ngày của quá khứ 40 năm. Tên của nó chỉ chính xác bằng bóng hình qua tấm gương soi của thực tế hiện tại.
40 năm sau, túm gọn cuộc đời của nhau bằng 2 câu thơ bạn tôi đọc, nhìn thực tại trần ai của đất nước để đo lường giá trị của mốc điểm lịch sử, tôi thấy cái tên gọi mà ôn tôi, một cu li không biết đọc không biết viết, đặt cho nó vào đêm cuối cùng tôi ngồi bên ôn là chính xác: 30 tháng 4 - ngày khốn nạn. “
( Vũ Đông Hà ( danlambao ) - Ngày Khốn Nạn )

Đối với ôn cháu Cu Em,
30 tháng tư là ngày " Khốn nạn! "
Nhưng với những ai có can dự vào cuộc chiến giữ nước
Nước Việt Nam Cộng Hòa Tự Do - Dân chủ - Nhân bản
Và đại bộ phận " ngụy dân " Miền Nam
30 tháng tư là ngày QUỐC HẬN
Ngày mất nước vào tay cộng sản Bắc Việt xâm lăng
Mở đường cho tàu cộng thôn tính Việt Nam
Dù cho ai vì ý đồ kia khác
Muốn canh cải xóa nhòa ngày Đại tang Dân tộc
Nhằm mở đường thỏa hiệp với sói lang việt cộng
nhân danh hòa hợp hòa giải dân tộc xu mị
như ngày xưa gìa hồ xảo trá hô hào
Kách mạng “ Giải phóng Dân tộc “ giả danh
Vẫn không thể XÓA NHÒA LỊCH SỬ
Danh tự NGÀY QUỐC HẬN
một khi xuất hiện trong lòng đại bộ phận dân tộc
Đã trở thành một SỰ KIỆN LỊCH SỬ
30 tháng tư NGÀY QUỐC HẬN
Đã đi vào thanh sử Việt
Không ai có thể xóa nhòa lịch sử
Ngày Quốc hận mãi mãi còn đó
Mặc cho ai còn muốn nhớ hay quên

“ Một người bình thường nhất cũng nhận thấy không thể tưởng niệm, kỷ niệm một ngày tang tóc, đau buồn của một dân tộc bằng những sinh hoạt vui vẻ náo nhiệt, hoan hỷ, “hồ hởi - phấn khởi”. Ở Hoa Kỳ chắc chắn không cá nhân hay tập thể nào dám tổ chức bắn pháo hoa, mở tiệc vào ngày September 11 (911).”
( Kim Âu - VẠCH MẶT LŨ SÚC SINH PHẢN BỘI LÝ TƯỞNG QUỐC GIA )

DẠ TIỆC MỪNG “ NGÀY HÀNH TRÌNH VỀ VC “
Bạn hỏi: Bạn già đã nhận được giấy mời Dạ Tiệc ngày 25 tháng tư để mừng Hành Trình Về Tự Do của Liên Hội Người Việt Canada sẽ tổ chức tại Ottawa chưa ??
Thằng Đực xứ Thủ đáp: Mần sao mà cả quỷnh tui tới lui với những người vô tâm vui chơi lễ lạc trong những ngày tháng ba gãy súng, tháng tư buồn cho được?!

Có những đứa vô tâm lòng lim dạ đá
Trong những ngày thất trận, mất nước
Vẫn tổ chức đờn ca xướng hát vui chơi
Nơi đất khách lưu vong lạc xứ quê người
Quên sạch rồi những ngày tháng tủi hờn
Quên đi hết những ngày bị tù đày khổ nhục
Quên đi những ngày tháng sống thân phận
Công dân hạng hai, phó thường dân Nam bộ
Ngay trên quê hương đất nước chính mình
Những phường vô tâm bội bạc đáng khinh
Còn tệ hơn cô gái quê dân nhà Thương mất nước
" Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa "
Quên đi thân phận lưu vong lạc xứ
Chẳng bận tâm gì về thảm cảnh dân tộc nơi quê nhà
Đang trải qua những ngày tháng tối tăm dưới gông cùm vc
Chẳng màng gì họa mất nước, diệt tộc vào tay bạo Hán cận kề
Mồ cha bọn vô tri khốn nạn!

BẠN CÓ NỔI KHÙNG KHÔNG?
Nếu bạn là người Mỹ
Mà có ai đó, nhất là những người sống sót
Trong ngày 911 khủng bố ĐEN TỐI
Đi vận động Quốc hội xứ Lá Phong ra luật
Vinh danh ngày đau thương ấy là
“ Ngày hành trình về nước Chúa “
Bạn có phẫn nộ nổi khùng không?
Cũng như vậy với ngày 30 thàng tư
Có những đứa gốc là dân Tị nạn cộng sản
bỏ xứ chạy bán mạng qua xứ người lánh họa cộng sản
Bây giờ tỉnh hồn lai làm ăn khấm khá
Tập tễnh làm chánh trị cò cưa tò vè việt cộng
Xóa nhòa ngày QUỐC HẬN vong gia thất thổ
Vận động quốc hội xừ người nơi ngụ cư
Ra luật vinh danh ngày mất nước đau thương
Thành “ Ngày hành trình về Tự do “
Bạn có tức mình chửi bố không?
Chỉ có bọn vô tri khốn nạn
Mới nhẫn tâm đờn ca xướng hát ăn chơi
Trong những ngày đau buồn của Đất nước và Dân tộc
Đâu phải ngày 30 tháng tư chỉ có dân Miền Nam đau khổ
Đồng bào Miền Bắc cũng lâm vòng tai vạ
Khi Miền Nam thất thủ bị việt cộng gồm thâu
Là bắt đầu quá trình mất nước diệt tộc vào tay tàu khựa
Vùng sắc tộc Tây Bắc, Việt Bắc đang rục rịch ly khai
Mai nầy sẽ trở thành “ Khu Tự trị Sắc tộc Biên giới “ chệt
Bây giờ toàn dân Việt mới trắng vờ con mắt!
Hởi những ai hậu duệ Đinh, Lý, Trần, Lê, Nguyễn
Có biết lo buồn cho vận nước điêu linh?!
Sớm thức tỉnh quyết chí cùng nhau toan liệu
Diệt trừ cho được bọn việt gian Lê Chiêu Thống
việt cộng mãi quốc cầu vinh thời hiện đại
Đoàn kết toàn dân dựng lại cơ đồ nước Việt
Gầy dựng lại tiềm năng sức mạnh dân tộc
Liên kết đồng minh làm kế lâu dài
Kháng cự dã tâm bành trướng của Bắc phương
Như tổ tiên nòi giống Việt từng làm như thế
Như Bình Ngô Đại Cáo lẫm liệt viết:
“ Nhật nguyệt hối mà lại minh
Kiền khôn bỉ mà lại thái
Nền vạn thế xây nên chắc chắn
Thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu “

Nguyễn Nhơn