Thành Kính Phân Ưu cùng BS NC TríNhận được tin buồn:

Cụ bà quả phụ Nguyễn Cửu Minh,
Nhũ danh Trương Thị Cẩm Nhung.

Tạ thế ngày 27 tháng 3 năm 2015 tại Garden Grove,  Orange County, California
Hưởng thọ 93 tuổi; là
Thân mẫu của BS Nha Khoa Nguyễn Cửu Trí,
Nguyên Nha Khoa Trưởng của CC 60 CT KQ Phù Cát, SĐVI KQ.

Xin thành kính phân ưu cùng BS Nha Khoa Nguyễn Cửu Trí và tang quyến; nguyện cầu
hương linh người quá cố tiêu diêu miền cực lạc.

Đồng thành kính phân ưu:

Một nhóm cựu KQ thuộc CC60 CT, và

PĐ243 và 259A;


KQ Huỳnh Văn Bông, KQ Nguyễn Đức Hòa, KQ Nguyễn Hồng Tuyền, cùng quý quyến.