THÁNG HOA KÍNH MẸ !

Tháng Hoa về làm thơ kính Mẹ
Đấng nhân từ hạ sinh cứu thế
Đặc ân Vô Nhiễm chỉ duy Mẹ
Lòng Trung Trinh hơn mọi nhân thế
Lời cầu bàu như thể trạng sư
Maria Thánh Mẫu thật nhân từ
Cung chúc Mẹ giữa ngai tòa hồng phúc
Xin Mẹ cầu bàu đức tin thật trung kiên
Noi bước Mẹ, ôi diệu hiền Thánh Mẫu
Mẹ tuyệt thế , không phải sắc – tài
Mẹ tuyệt thế vì Đức Tin tỏa sáng
Ôi , Maria ! Mẹ cung vàng thánh khiết
Mẹ đồng hành cùng sứ vụ Thiên Sai
Mẹ cộng tác không một chút e ngại
Mẹ âm thầm dâng “ CON “của Trời cao
Mẹ nhân ái cùng Đồng Công Cứu Chuộc
Nỗi thương đau , Mẹ cam chịu với “ Con Người ”
Mẹ, kiệt tác Chúa Trời đã ban thưởng
Cho thế trần để làm Mẹ chúng sinh
Ôi , tuyệt diệu thay ! Mẹ, Đấng Đồng Trinh
Xin dâng lên Mẹ lời hợp cùng nhân thế
Xin chúc ngợi Mẹ, Người Nữ Thánh Thể
Đã sinh ra Đấng cứu chuộc  loài người
Nhân tháng Hoa về, xin chúc ngợi
Đấng Mẫu Tâm , Mẹ  rất đỗi nhân từ
Xin dẫn đường con thơ dại tăm tối
Mẹ sáng soi muôn dặm nẻo con đi
Khi về bến , con sẽ khắc ghi
Lòng lành Mẹ sáng trong hơn ngọc thể
Tháng năm về, con thơ bé
Ngước trông Mẹ, xin tạ ơn Thiên Chúa Tình Yêu
Cùng sớm chiều, xin Mẹ đừng quên nhé./. Amen

Đầu Tháng Hoa 2015
P.Trân Đình Phan Tiến