Có âm mưu lật đổ nhà độc tài Kim Chính Vân của Bắc Hàn?

Ngày càng rộ lên chuyện một nhóm bao gồm những người đã đào thoát ra khỏi Bắc Hàn trước đây đang âm thầm gầy dựng một đạo quân phục quốc nhằm lật dổ nhà độc tài Kim Chính Vân.

Photo Courtesy: scmp.com
 
Cali Today News – Nhóm này đang tìm cách đưa vũ khí lén lút trở về Bắc Hàn và các đường dây liên lạc với bên ngoài đã được thiết lập. Theo lời ông Choi Min-hyuk, ‘chỉ cần bật lên một tỉa lửa để làm ngòi nổ cho ngọn lửa chống đối Bình Nhưỡng lan mạnh’
 
Choi và nhiều trăm  nhà đào thoát Bắc Hàn đã chuẩn bị cho ngày quật khởi từ cả chục năm qua. Họ còn liên kết với chính quyền địa phương bất mãn với Bình Nhưỡng, kể cả giới quân sự để chuẩn bị nổi dậy.
 
Trả lời báo Post Magazine, Choi cho là ‘một khi ngọn lửa này mà bùng lên thì chế độ tàn bạo đã gây bao thống khổ chết chóc cho nhân dân Bắc Hàn qua 3 triều đại gia tộc họ Kim nối nhau cai trị từ nhiều thập niên qua sẽ tàn đời’   
 
Choi chỉ là bí danh của nhân vật này, ông nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi cố gắng trung thành với Đảng, vốn dạy chúng tôi phải ‘tự lực cánh sinh’, nhưng dần dần tôi hiểu là chúng tôi không có quyền làm cái gì hết”
 
Ông cho hay khi được 24 tuổi, ông khám phá tất cả chỉ là lừa đảo, ông biết mình phải thoát ra khỏi Bắc Hàn, trước khi quá trễ. Vào tháng 2 năm 2008, ông thành công lần thứ ba, đến được Nam Hàn. Giờ đây ông ôm mộng khởi nghĩa và ’bước đầu mà chiếm được một kho vũ khí thì thật là tuyệt’
 
 
Đào Nguyên (Post Magazine)