Arizona: Thư Mời Tham Dự Lễ Truy Điệu và Lễ Tưởng Niệm Ngày QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Thư Mời Tham Dự Lễ Truy Điệu và Lễ Tưởng Niệm Ngày QUỐC HẬN 30/4
 
Kính Gửi:  -   Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo
                 -   Qúy vị Hội Trưởng và Ban Chấp Hành các Hội Đoàn, Đoàn Thể.
                 -   Cơ quan truyền thông, báo chí
                 -   Qúy đồng hương

V/V:    Lễ Truy Điệu và Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 

Hàng năm đến ngày 30 tháng 4, người Việt hải ngoại khắp nơi tổ chức tưởng niệm ngày Quốc Hận Tháng Tư Đen. Ngày tưởng niệm quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa anh dũng chiến đấu hy sinh mạng sống tới giờ phút cuối bảo vệ Miền Nam Việt Nam, và cầu nguyện cho hàng trăm vạn đồng bào đã hy sinh trên đại dương bao la  trong cuộc hành trình đến bến bờ Tự Do.  Thay mặt ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona, trân trọng kính mời Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các Tôn Giáo ; Quý vị Hội Trưởng các Hội Đoàn, Đoàn Thể ; Quý Đồng Hương và Quý vị đại diện truyền thông, báo chí  tham dự 2 buổi lễ trọng đại của Người Việt Quốc Gia lưu vong trên xứ người vào ngà25 tháng Tư và ngày 26 tháng Tư  năm 2015. Chương trình các buổi lễ gồm có:

Lễ Truy Điệu: Cầu nguyện cho muôn vạn hương linh hy sinh trên biển cả vì chính nghĩa Tự Do và muôn triệu chiến sĩ đã nằm xuống trong vì Tổ Quốc. 

Thời Gian và Địa Điểm:  Thứ Bảy Ngày 25 tháng 4 năm 2015 vào lúc 6:00 giờ chiều  tại K ĐÀI trước dinh Thống Đốc Tiểu Bang ARIZONA

Lễ Tưởng Niệm Ngày QUỐC HẬN 30 tháng 4: Tưởng niệm và ghi ơn các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa Tự Do và bảo vệ miền Nam Việt Nam.
Thời Gian và Địa Điểm:  Sáng Chúa Nhật Ngày 26 tháng 4 năm 2015 vào lúc 8:30 giờ sáng  tại K ĐÀI trước dinh Thống Đốc Tiểu Bang ARIZONA 

Trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương giành chút thời giờ quý báu đến tham dự hai buổi Lễ truyền thống quan trọng và đầy ý nghĩa của Người Việt Quốc Gia lưu vong trên xứ người.  Mong quý đồng hương tham dự đông đủ cho buổi lễ thêm phần long trọng.

TM. BCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Arizona 

Chủ Tịch
Kevin Dang, PharmD.