XIN ĐỨNG LÊN CA LỜI CHÍNH KHÍ


XIN ĐỨNG LÊN
        CA LỜI CHÍNH KHÍ
(tha thiết gởi đồng bào Việt Nam, quốc nội và hải ngoại)


Nghe tin, lòng tôi đau xót
Đảng bỏ tù Lê Chí Quang
Vì không phục phường sâu mọt
Và vì anh yêu Việt Nam
 *
Vâng, chính vì anh yêu nước
Thấy người bán đất Tổ Tiên
Anh gióng hồi chuông đảm lược
Mong chuông vang vọng ba miền
 *
Anh mong đồng bào góp sức
Anh mong tuổi trẻ tiếp tay
Ghé vai, giữ gìn non nước
Chung tìm lối sáng, đường ngay
 *
Với Tàu, tuyên lời cảnh cáo:
Bắc Triều bành trướng, tham ô
Với đảng, tỏ lời chính đạo:
Công bằng, dân chủ, tự do ...
 *
Phải việc anh làm là lỗi
Để cho đảng nhốt anh tù ???
Phiên tòa buộc anh vào tội
Không lời biện hộ. Đúng ư ???
 *
Hỡi người Việt Nam, mọi giới
Quân dân, cán bộ, mọi ngành
Sinh viên, học sinh, mọi tuổi
Những người yêu chuộng công minh
* 
Có nghe cõi lòng bất nhẫn ?
Có thấy tim buồn xót xa ?
Khi đời bất công trước mặt
Khi câu chính nghĩa tan nhoà ???
 *
Khi chữ YÊU DÂN, YÊU NƯỚC
Chỉ là gian dối mà thôi
DÂN CHỦ, CÔNG BÌNH, LÝ TƯỞNG
Cũng là bánh vẽ, lừa người ...
 *
Xin anh, xin em, xin chị
Đứng lên, nói thật lòng mình
Đứng lên, ca lời chính khí
Đứng lên dựng ánh bình minh !
 *
Cho anh, cho em, cho chị
Cho nhà, cho nước Việt Nam
Và cho những người chiến sĩ
Dấn thân, giương ngọn cờ vàng


Ngô Minh Hằng
21.11.2002