Việt Nam Cộng Hoà còn hay mất?Trong Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại, thỉnh thoảng nghe được một vài người cho rằng: “Việt Nam Cộng Hòa đã mất từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, còn đâu nữa mà xưng là Việt Nam Cộng Hòa. Trên thế giới chẳng còn có nước nào công nhận Việt Nam Cộng Hòa nữa đâu !!!”

Có một số người đồng tình với câu nói nầy, nhưng đa số đều bất bình vì luận điệu gà mờ theo tuyên truyền của Việt Cộng đó. Như vậy Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hay đã mất ?

Nói về Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta nên xác định 3 điều:

- Nước Việt Nam Cộng Hòa,
- Thể chế Việt Nam Cộng Hòa,
- Lòng dân đối với Việt Nam Cộng Hòa

1- Nước Việt Nam Cộng Hòa:

Sau hiệp định Genève ngày 20 tháng 7 năm 1954, Quốc Gia Việt Nam đã được thành lập, từ Vĩ tuyến thứ 17 (sông Bến Hải) xuống đến tận Mũi Cà Mau, bao gồm các hải đảo Hoàng Sa, Côn Sơn, Phú Quốc và Trường Sa. Từ ngày đầu tiên, Quốc Gia Việt Nam đã thi hành một thể chế Độc Lập, Tự Do, Nhân Bản.

Qua bản Hiến Pháp 26 tháng 10 năm 1956, Quốc Gia Việt Nam đã được đổi tên Thành Nước Việt Nam Cộng Hòa, do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lảnh đạo.

Sau cuộc chính biến tháng 11 năm 1963 của nhóm quân nhân, thay đổi những nhân vật lảnh đạo, Việt Nam vẫn giữ nguyên tên nước là Việt Nam Cộng Hòa, thế chế vẫn như cũ cho mãi tận đến tháng 4 năm 1975.

Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, qua tuyên bố đầu hàng quân Cộng sản miền Bắc của Tổng Thống bất hợp hiến Dương Văn Minh, Nước Việt Nam đã mất tên trên bản đồ thế giới

2- Thể chế Việt Nam Cộng Hòa:

Thể chế của nước Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế có Tam Quyền Phân Lập, được Tối Cao Pháp Viện giám sát, do chế độ Độc Lập, Tự Do và Dân Chủ thi hành. Quyền tư hữu được công nhận, nền kinh tế được phồn vinh qua cạnh tranh tự do, bình đẳng, công bằng. Mọi người dân được quyền tham gia vào sinh hoạt chính trị, có đầy đủ quyền Tự Do, Nhân Quyền, theo hiến chương Liên Hiệp Quốc, của một nước văn minh trong cộng đồng nhân loại.

Sống dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa, dù trong tình trạng chiến tranh, an ninh của Tổ Quốc đang ngày đêm bị những hành động khủng bố của tập đoàn Cộng sản thế giới hăm dọa , nhưng người dân đã được hưởng một đời sống ấm no, an cư lạc nghiệp, dưới sự bảo vệ của các lực lượng quân sự của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Từ một nước bị thực dân Pháp đô hộ 80 năm, sau khi đã được độc lập, nước Việt Nam Cộng Hòa đã vươn lên hàng đầu so với các nước lân bang trên mọi mặt.
Tất cả sự cố gắng của toàn dân và chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa đã được thế giới công nhận (dĩ nhiên những nước theo chế độ Cộng sản không công nhận.), Việt Nam Cộng Hòa là một nước Độc Lập, Dân chủ, Tự Do, phát triển vượt bực so với các nước đang phát triển, Thủ Đô Sài Gòn được thế giới gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông.

Thế nhưng, vì tham vọng của khối Cộng sản Quốc tế, cũng như của vài nước trong khối Thế Giới Tự Do, thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã bị bọn chúng bức tử, kể từ lúc quân Cộng sản miền Bắc xâm lăng nước Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ đó thể chế Việt Nam Cộng Hòa đã không còn được thi hành trên mảnh đất hình chữ S nữa.

3- Lòng dân đối với Việt Nam Cộng Hòa:

Những người dân Việt Nam trước tháng 4 năm 1975, từ vĩ tuyến 17 trở xuống, là người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, đều được hưởng một đời sống tự do (kể cả cho những tên Việt Cộng không tập kết về Bắc, ở lại nằm vùng tại miền Nam theo lệnh của khối Cộng sản sau hiệp định Genève 1954).

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1954, mọi người Việt Nam sống trong nước Việt Nam Cộng Hòa đều có quyền tự do ngang nhau. Có quyền tự do sống theo ý muốn của một con người. Có đầy đủ quyền tham gia vào sinh hoạt chánh trị, và nếu có đủ khả năng, đều có thể tham chính điều hành xã hội.

Nền kinh tế tự do đã giúp cho nước Việt Nam chậm tiến thời Pháp thuộc trước kia, nay đã tiến bộ vượt bực, khiến cho mọi người đều có đủ cơm ăn áo mặc, một người làm việc có thể nuôi cả gia đình đầy đủ không bị đói rách.

Những người nông dân trước kia làm tá điền cho điền chủ, nay họ có đất riêng của mình để canh tác nhờ vào chánh sách “người cày có ruộng” của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, vân vân….

Những điều tốt đẹp mà người dân được hưởng, khiến cho mọi người đều tin tưởng và quý trọng chế độ tự do của nước Việt Nam Cộng Hòa.
VIỆT NAM CỘNG HÒA CÒN HAY MẤT ?

Giờ đây, sau khi sống trong xã hội của chế độ Việt Cộng, cay đắng thắm thía được đời sống bị áp bức cùng cực, không những người dân miền Nam trước kia, luôn cả những người miền Bắc, sau khi Việt Cộng chiếm được miền Nam, đã ùn ùn di dân vào miền nam chiếm đoạt đất đai, tài sản của những người mà họ cho là “ngụy”, đã phát hiện ra rằng, so sánh với chế độ Cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa chính là một thiên đàng.

Tuy sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nước Việt Nam Cộng Hòa và Thể Chế Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại trên bản đồ và trên chính trường thế giới, nhưng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mãi trong thể xác và tâm hồn của người Việt Nam chân chính.

Tinh thần Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn sống mãi trong tâm thức của những người tỵ nạn Cộng sản, đang sống lưu vong tại hải ngoại, qua niềm tin mãnh liệt với lá cờ Vàng ba sọc đỏ, luôn luôn được phất cao tại bất cứ nơi nào có người việt tỵ nan.

Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại, và rất được luyến tiếc trong tâm hồn của không những người gốc gát Miền Nam, mà của cả nhiền người gốc là dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Cộng sản miền Bắc) trước kia. Sự luyến tiếc đó không phải bây giờ sau gần 40 năm sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, mà nó đã phát sinh từ năm 1975, ngay sau khi toàn quốc Việt Nam bị chế độ của bọn Việt Cộng bạo tàn cai trị. Một vài câu nói có thể diển tả đầy đủ sự bất mãn với chế độ Việt Cộng, và sự tôn vinh Việt Nam Cộng Hòa của người trong nước:

"...thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man rợ!”
(Lời than oán của một nữ cán binh trung cấp Việt Cộng, khi vừa chiếm được Sài Gòn ngày 30 tháng 4 1975)

Độc lập Tự do, hút thuốc giấy vò!
(Lời than ngay trong năm 1976 của người dân trong “vùng giải phóng” trước kia)

Và mới đây:

Độc lập Tự Do nằm co lề đường !
(khẩu hiệu của dân oan)

Việt Nam Cộng Hòa muôn năm!
(lời hét vang của một thiếu niên trong một cuộc biểu tình của dân oan)

Những lời than, những tâm tư, những khẳng định trên, từ một vài người của 40 năm về trước, đã bùng phát thành một số to lớn trong cộng đồng dân tộc Việt Nam hiện nay, dẩn đến ước mong được sống trong chế độ như Việt Nam Cộng Hòa thuở trước.

Tinh thần Việt Nam Cộng hòa sáng tỏa trong lòng người Việt tỵ nan Cộng sản ở hải ngoại, đã lan truyền vào lòng người dân trong nước, chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại trong tâm hồn của con dân nước Việt.

Điều đó chứng minh rằng Việt Nam Cộng Hòa là niềm mơ ước chung của toàn dân Việt. Niềm mơ ước nầy sẽ biến thành sự thật, khi chính những bàn tay và khối óc chân thành của người dân quốc nội, đã gom đủ lòng tự tin và can đảm, đứng lên đập tan chế độ sắt máu của Cộng sản, xây dựng lại nước Việt Nam độc lập, tự do dân chủ như ngày trước.

Hảy tin tưởng rằng, bất cứ chế độ độc tài khát máu nào, cũng sẽ bị người dân sống trong chế độ đó đập tan. Chừng đó, mong rằng nó sẽ đến trong tương lai rất gần, dân tộc Việt Nam sẽ làm hồi sinh lại một nước Việt Nam Cộng Hòa từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, trên bản đồ và trên cả chính trường Thế Giới.

Lão Ngoan Đồng