THƯ MỜI THAM DỰ HỘI LUẬN CHÍNH TRỊ NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2015

Kính gởi:
 Quý vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo, 
 Quý vị Lãnh Đạo các Đoàn Thể, Cộng Đồng,
 Quý vị Truyền Thông Báo Chí, Quý Đồng Hương,
 Và các Bạn 

Kính thưa Quý vị và các Bạn, Sự thật lịch sử đã chứng minh rằng Cộng Sản thường xuyên tạc sự thật, tuyên truyền hơn là viết lịch sử một cách khoa học. Cộng Sản Việt Nam thật sự không có công dành lại độc lập cho dân tộc như họ thường rêu rao. 
Cộng Sản Việt Nam hiện thời là một tập đoàn toàn trị bán nước, hại dân, một tội đồ của dân tộc. 

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại sự thật lịch sử để thấy rõ tính chính thống và chính danh của chính thể Việt Nam vốn đã bị Cộng Sản tiếm đoạt từ năm 1945.
 
Quan trọng và cấp thiết hơn là Người Việt Quốc Gia phải làm gì để tranh đấu đòi lại quyền dân chủ tự do, đa nguyên, nhân bản, quyền làm người và mưu cầu hạnh phúc cho con người.
 
Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hoà phối hợp với Nghị Hội Diên Hồng Thời Đại sẽ tổ chức một buổi hội luận về đề tài: 

1. "70 năm nhìn lại: Từ bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên đến chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập" - Do giáo sư Sử học Phạm Cao Dương trình bày,
 
2. "Hiện tình Chính trị và Kinh tế của Việt Nam: Chúng Ta Phải Làm Gì?" Do chuyên viên kinh tế Nguyễn Bá Lộc và Người Tù Bất Khuất, nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, trình bày. 

3. "Mâu thuẩn và tranh chấp nội bộ của đảng Cộng Sản Việt Nam". Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên trình bày. 

Địa điểm tổ chức: Thư Viện Việt Nam 10872 Westminster Ave., Suite 214-215 Garden Grove CA 92843
 Từ 1:00 giờ trưa đến 5:00 giờ chiều Ngày Thứ Bảy 28 tháng 3 năm 2015

 Sự hiện diện của Quý vị và các Bạn thể hiện tình đoàn kết của người Việt hải ngoại. 
 California, ngày 27 tháng 2 năm 2015
 Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành hv Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Cựu Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà, Chủ Tịch Phong Trào Đoàn Kết VNCH