Thư mời hộp về Nghị Quyết 36 và Văn Nghệ Sĩ Từ Việt Nam Sang Trình DiễnTHÔNG BÁO & THƯ MỜI HỌP

V/v: Nghị Quyết 36 và Văn Nghệ Sĩ Từ Việt Nam Sang Trình Diễn

Kính thưa:    

-    Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
-    Quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể,
-    Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông Việt ngữ,
-    Quý đồng hương thường tổ chức nhạc hội, dạ vũ,
-    Quý anh chị bầu show, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ và thi sĩ Melbourne, Úc châu

Trong đại hội liên bang Cộng Đồng Người Việt Tư Do – Úc Châu (CĐNVTD-UC) đã quyết định những việc liên quan đến biểu tình chống nghị quyết 36.

Nay CĐNVTD-VIC tổ chức phiên họp này nhằm mời các bầu show, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ địa phương để chúng tôi có thể trình bày rõ về cách thức chống nghị quyết 36 của nhà cầm quyền CSVN, không chấp nhận ca sĩ từ Việt Nam sang trình diễn.

Để làm rõ vấn đề này, cũng như để nghe ý kiến của quý vị chúng tôi ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria kính mời quý vị hãy cùng đến tham dự phiên họp khoáng đại của cộng đồng.

Chi tiết của phiên họp:

Địa Điểm:     Đền Thờ Quốc Tổ
90 Knight Avenue, North Sunshine

Ngày:     Thứ Bảy, 28-03-2015
Lúc:     2:00 chiều

Chương trình nghị sự gồm có:

Lý do chống ca  sĩ  từ VN sang trình diễn,
Cách thức chống văn nghệ sĩ từ VN sang trình diễn,
Phần linh tinh.

Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc với Ô. Nguyễn Văn Bon qua điện thoại số 0411616453.

Trân trọng kính mời
TM. BCH-CÐNVTD-VIC


Nguyễn Văn Bon
Chủ Tịch CĐNVTD-VIC
5 -03- 2015