THÔNG BÁO LIÊN QUAN LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA KHÁNH ANH - EVRY 2015

Nam mô A Di Đà Phật,
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý quý Phật tử, đồng hương Việt Nam khắp nơi.

Trong thời gian qua,  chánh quyền thành phố Evry có mời Hội chùa Khánh Anh lên để cùng bàn thảo về tiến triển và chương trình sắp tới của chùa Khánh Anh – Evry.
Đại diện bên phía nhà chùa đã đến họp với Ông Matingou, Chánh Văn Phòng thành phố Evry để trình bày về tiến triển xây cất chùa cũng như những buổi lễ sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành công trình xây cất. 
Phái đoàn đã đề cập đến chương trình trong 4 ngày lễ : 13 đến 16/8/2015.
LỄ ĐẠI TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM Cérémonie du Deuxième Anniversaire de la Disparition de Feu Maître-Patriarche Très Vénérable Thích MINH TÂM
LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA KHÁNH ANH, EVRY Cérémonie d'Inauguration de la Pagode Khánh Anh (Evry)
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN 9) Cérémonie d'Hommages aux Grands Maîtres Patriarches - Journée du Ressourcement (IXè)
ĐẠI GIỚI ĐÀN KHÁNH ANH Grande cérémonie de transmission des préceptes “Khanh Anh”

Sau khi lắng nghe và biết lễ của chùa sẽ diễn ra trong những ngày rơi trúng vào cuối tuần 16/8, Ông Matingou có đề nghị hỏi là “chùa có thể đổi ngày khác được không, vì  trong cuối tuần đó, đa số nhân viên chức đều không đi dự lễ phía bên chùa được, vì họ phải có những nghi thức trong cơ quan chánh phủ”.

Phái đoàn cũng có trình bày là trong khoá tu học phật pháp Âu châu, quý Thầy lớn đã họp lại quyết định đẩy mạnh việc xây cất chùa Khánh Anh cho xong và làm lễ Khánh Thành vào ngày 16/8 rơi trúng vào khoảng thời gian Đại Tường của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu cũng là bổn nguyện của Ngài muốn đánh dấu kỷ niệm 20 năm cho công trình xây cất để tiến đến thành tựu và Khánh Thành ngôi phạm vũ này vào năm 2015.

Ông Chánh Văn Phòng đề nghị thêm : "nếu không đổi được ngày thì nếu mình làm 1 cérémonie officielle vào một ngày khác, để chính quyền có thể đến tham dự : Bà Dân cử Maurin, Ông Thị Trưởng thành phố Evry cũng như những nhân vật xưa nay trong chánh phủ đã làm việc về vấn đề xây cất của chùa… và nhất là Ông Manuel VALLS, đương kim Thủ Tướng của nước Pháp, tôi chắc chắn Ông sẽ rất vui và sẵn sàng sắp xếp thời gian đến dự lễ này… Có thể vào cuối tháng 8 đầu tháng 9/2015 hay một ngày nào đó…tùy nhà chùa”.

Thêm nữa, vào ngày 11/2/2015, nhân trong chuyến viếng thăm công trường xây cất chùa Khánh Anh – Evry của đại diện Ông Tỉnh Trưởng - Ông  Joël Mathurin “monsieur le préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du préfet de l’Essonne”, chúng tôi đã ngõ lời mời phía bên Ông Tỉnh Trưởng (Monsieur le préfet) đến dự lễ Khánh Thành vào ngày 12/8 và cũng đã được sự hứa khả, ghi nhận vào trong sổ tay sinh hoạt của các vị này.

Qua nhã ý hợp tác với chùa của Chánh Quyền, sau khi đắn đo, suy nghĩ, chúng tôi cũng hội ý với những thành viên trong Hội chùa Khánh Anh (Association Bouddhique Khanh Anh) và đưa ra quyết định : chia lễ Khánh Thành ra làm 2 phần : 
phần đầu vào ngày 12/8 : CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH 
và phần thứ nhì vẫn giữ nguyên vào ngày 16/8 là phần NGHI LỄ TÔN GIÁO CẦU NGUYỆN KHÁNH THÀNH.
Vài hàng kính thông báo đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử được liểu tri và trông mong đón tiếp quý Ngài cùng quý vị quang lâm phú hội đông đảo vào những ngày Lễ nêu trên.

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Chủ Tịch Hội Phật Giáo Khánh Anh (Association Bouddhique Khanh Anh)

Xin mời tham khảo chương trình đã chỉnh đổi 
TNG NI VIỆT NAM HI NGOI
CHƯƠNG TRÌNHLỄ ĐẠI TƯỜNG CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA KHÁNH ANH, EVRY
L
Ễ HIỆP KỴ LCH ĐẠI TỔ SƯ (NGÀY VỀ NGUỒN 9) ĐẠI GIỚĐÀN KHÁNH ANH
Ngày thứ ba, 11 tháng 8 nm 2015 (nhằm ngày 27 tháng 6 nẤt Mùi)
06h00 : Trì tng Kinh Lng Nghiêm. (Chánh điện). 06h30 : Lễ Hng Tác Thượng Phan. (Trước tháp Địa Tng) 07h30 : To thực. (Trai đường)09h00 : Lễ Bch Phật Khai Kinh, Khai Chung Cổ.
Cúng Ng, Truy Tiến Giác Linh và chư tiên linh. – (Chánh điện và Tổ đường). 12h00 : Ngọ trai. (Trai Đường)
14h00 : Tng Kinh Địa Tng (quyển Thượng) – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện). 17h00 : Tng Kinh Địa Tng (quyển Trung) – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện). 18h30 : Dược Thực. (Trai đường)20h00 : Tng Kinh Địa Tng (quyển H) – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện). 22h00 : Chỉ Tnh.
Ngày thứ t, 12 tháng 8 nm 2015 (nhằm ngày 28 tháng 6 nẤt Mùi)
06h00 : Trì tng Kinh Lng Nghiêm - Lễ Kiết Giới Già Lam. – (Chánh điện). 07h30 : To thực. (Trai đường)10h00 : Lễ Cắt bng khánh thành Chùa Khánh Anh.11h30 : Cúng Ngọ - Truy Tiến Giác Linh và chư tiên linh (Chánh điện và Tổ đường) 12h00 : Ngọ trai. (Trai Đường)
14h00 : Tng Kinh Thy Sám (quyển Thượng và quyển Trung). Công Phu Chiều – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện)
18h30 : Dược Thực. (Trai đường)20h00 : Tng Kinh Thy Sám (quyển H) – đọc danh sách cầu siêu. – (Chánh điện). 22h00 : Chỉ Tnh
Ngày thứ nm, 13 tháng 8 nm 2015 (nhằm ngày 29 tháng 6 nẤt Mùi)
09h00 : Kho hch giới tử (HT Trường Sanh, TT Tâm Huệ, NS Minh Hiếu, SC Tuệ Trí) – (Tổ đường.) 11h00 : Thủ tc ghi danh ti chùa (chư tôn đức và phật tử)(Vn phòng BTC)
: Cúng Ngọ - Truy Tiến Giác Linh và chư tiên linh, đọc danh sách cầu siêu. (Chánh điện và Tổ đường)
12h00 : Ngọ trai. (Trai đường)14h00 : Tiền Hội Nghị (Ging đường)..
15h30 : Cung An Ch
ức Sự (Ging đường).
16h00 : 
Lễ Khai Mc Hiệp Kỵ Lch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9).
: Tuyên đọc By Pháp Bất Thố(HT Nguyên An). (Chánh điện). 18h30 : Dược thực. (Trai đường)20h00 : TấĐàn truyền giới Sa Di và Sa Di Ni (Chánh điện).
: Trà đàm hội ngộ (HT Tánh Thiệt, TT Hoằng Khai) – (Ging đường). 22h00 : Chỉ tnh.
Ngày thứ sáu, 14 tháng 8 nm 2015 (nhằm mùng 1 tháng 7 nẤt Mùi)
06h00 : Trì tng Kinh Lng Nghiêm và Khai đạo giới tử (HT Như Điển)(Chánh điện) 07h30 : To thực. (Trai đường)09h00 : Tấđàn truyền giới Thức Xoa Ma Na, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni – (Chánh điện).
: Hội luận tng ni trẻ (HT Thông Hi, TT Nhật Tân và TT Tâm Hòa) – (Ging đường). 11h30 : Cúng Ngọ - Truy tiến Giác Linh (Chánh điện – Tổ đường).12h00 : Ngọ trai. (Trai đường)
14h00 : Thuy
ết ging cho đại chúng (HT Nguyên Hnh) (Chánh điện).15h00 : Hội luận tri nghiệm hoằng pháp (HT Qung Ba và TT Nguyên Đạt)(Ging đường18h30 : Dược thực. (Trai đường)20h00 : Tấđàn truyền Giới Bồ Tát Xuất gia và ti gia(Chánh điện)
: Hp mặt hàn huyên, trà đàm vn nghệ(HT Trường Sanh, TT Tâm Hòa). (Ging đường) 22h00 : Chỉ Tnh.
Ngày thứ by 15 tháng 8 nm 2015 (nhằm mùng 2 tháng 7 nẤt Mùi)
06h00 : Lễ Bố Tát tng giới. (Chánh điện)07h30 : To thực. (Trai đường)09h00 : Thuyết trình hội tho 1 : Hnh nguyện và sự nghiệp Tổ Sư Khương Tng Hội. (HT Nguyên Siêu và HT Tín Ngha)(Ging đường)11h30 : Cúng Ngọ - Truy tiến Giác Linh (Chánh điện – Tổ đường).12h00 : Ngọ trai. (Trai đường)14h00 : Thuyết trình hội tho 2 : Hnh nguyện và sự nghiệp Tổ Sư Khánh Anh. (HT Bo Lc và TT BổĐiền). (Ging đường)17h00 : Thuyết trình hội tho 3 : Tổng kế(HT Nguyên Siêu và TT Nhật Tân). (Ging đường)18h30 : Dược thực. (Trai đường)
20h00 : 
TƯỞNG NIỆM ÂN S(TT Tâm Hòa, TT Nhật Trí, TT Hoằng Khai)(Ging đường)22h00 : Chỉ tnh.
Ngày Chủ Nhật 16 tháng 8 nm 2015 (mùng 3 tháng 7 nẤt Mùi)
06h00 : Khóa lễ Chúc Tán ly Thù Ân. (Chánh điện)07h30 : To thực. (Trai đường)09h00 : Cung thnh chư tôn đức vân tập snh đường thể thao rue Francois Mauriac.
09h30 : 
Lễ Hiệp Kỵ Lch Đại Tổ Sư (Ngày Về Nguồn 9có chương trình riêng (Chánh điện).
: Nghi Lễ Khánh Thành chùa Khánh Anh – Evry
: Lễ Đại Tường Cố Hoà Thượng Thích Minh Tâm (Chánh Điện) 12h00 : Cúng dường Trai Tng (Ging đường).15h00 : Chẩn Tế (Chánh điện) - Phóng sanh tạ Phật – Hoàn mãn.
Ghi chú :
1/ Giới tử xuất gia tập trung về chùa trễ nhất vào ngày thứ ba 11/8/2015.
2/ Trong thời gian Đại GiớĐàn, những buổi truyền giới và các buổi hội luận có thể tổ chức song song.
3/ ngày 15/08/2015 các buổi hp Khoáng Đại 1,2 và 3 cng như những buổi trà đàm được mở rộng cho tất cả tứ chúng đồng tham dự để hiểu rõ và đóng góp ý kiến.
4/ Chương trình có thể tùy nghi thay đổi vài chi tiết kính xin chư Tôn Đức liểu tri và hoan hỷ cho.