THƠ GỞI BẠN GIÀ

THƠ GỞI BẠN GIÀ

Cám ơn anh bạn già

Nơi cỏi ta bà thời nay
Tri âm Bá Nha - Tử Kỳ hiếm lắm
Nay gặp nhau đây đúng là duyên may
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói:
" Làm chánh trị phải lỳ "
Tui gốc nhà quê nhút nhát
Nhưng mà khi dân nhà quê mà " đổ lỳ "
Thì trời gầm hổng nhả
Có điều đúng như Anh nói:
Tôi không làm chánh trị phe đảng
Chỉ vì danh lợi giàu sang
Nhưng tôi quyết chí cổ võ cách mạng
Dẹp một lần họa cộng sản cho tiệt diệt
Để tôi còn về lại Quê nhà
Nhìn ngắm Hoàng Liên sơn xinh đẹp
Trường Sơn hùng vĩ như gấm dệt
 Núi Ngự, sông Hương tình tứ
Phù sa Cửu Long, ruộng ngọt phương Nam
Giải đất hình Rồng oai dũng
Lại rạng rở bên bờ biển Đông


Nguyễn Nhơn

Bài Thơ Tặng Nguyễn Nhơn.

Có một điều chắc chắn.
Anh không thể làm Chánh Trị.
Làm chánh trị
Nghĩa là phải biết nói đen thành trắng, nói đỏ thành vàng, hay ngược lại.
Làm chánh trị.
Phải biết nói láo, biết lương gạt.
Khó hơn làm thằng bán xe hơi.
Bởi vậy cho nên sẽ không bao giờ
Anh được bắt tay Nguyễn Thanh Sơn.được bắt tay ông Thủ Tướng Canada.
Và anh cà nanh, vì anh không làm được như người ta,anh kém người ta, theo lời ông Lê Xuan Nhị.
Anh ngồi viết thơ chưởi đời.
Cho các bạn anh đọc
Phải vậy không ??

Người bạn già