THƠ : GIƯƠNG CAO !

Giương cao tình Thiên Chúa
Giữa nhân trần thay trắng đổi đen
Giương cao tình Thiên Chúa
Ôi, nhân tình thế thái quá phũ phàng !

Giương cao tình Thiên Chúa chiều thẳng đứng
Chiếu tỏa ánh sáng ơn thứ tha
Giương cao tình Thiên Chúa, ôi ! kỳ lạ
Giang rộng hai tay xóa tội trần

Giương cao tình Thiên Chúa cho tội nhân
Tha thứ mãi, dù nhân trần tệ bạc
Giương cao tình Thiên Chúa, ôi , bát ngát !
Trút hết tình yêu,  treo tự hiến

Thánh Thể hao gầy bởi tội ai ?
Giương cao tình Thiên Chúa cho nhân thế
Thánh Thể tiêu hao bởi tội trần !
Giương cao tình Thiên Chúa trọn vẹn cả xác thân

Ôi ! Tình Giêsu cao hơn tất cả
Ôi, tình Giêsu thật kỳ lạ !
Sáng hơn ánh mặt trời
Rạng ngời hơn muôn tinh tú
Giương cao tình Thiên Chúa cho vũ trụ
Dẫu thọ tạo bất xứng, nhưng tha đủ
Giương cao tình Thiên Chúa trên muôn tinh tú
Sấp mình thờ lạy, Đấng Toàn Năng./.

15/03/2015

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN