"THAM"


"THAM"


Ta đi vào giữa dòng đời
Bơ vơ lạc lõng chơi vơi lạnh lùng
Phố phường cây cối đổ tung
Nghe tim nghẹn đáng tận cùng khổ đau

Đang xuân hoa lá đổi màu
Ai ra lệnh phá nát nhàu thủ đô
Ôi! loài thảo khấu côn đồ
Dối gian lừa đảo lõa lồ thế sao

Còn đâu hoa sữa hôm nao
Còn đâu hàng sấu ngất cao che đầu
Xà cừ trăm tuổi đỏ ngầu
Cây sưa qúy giá biến đâu mất rồi?

Lòng tham không đáy cướp ngôi
Bao nhiêu cho đủ tâm tồi lộ ra
Ác quan lừa đảo gian tà
Đem con tốt thí dể mà che thân

Nhục thay một lũ ngu đần
Phì thân ăn bẩn đâu cần nghĩ xa
Vì tiền bán cả Hoàng Sa
Vì thân bán cả mồ cha cho tầu

Xá chi cây gỗ cây cầu
Miễn sao cướp được làm giầu thì thôi
Bỏ bao tiền kiếm chỗ ngồi
Cưa cây bán lại mấy hồi giầu to.

Thanh Sơn 26.06.2015
Hà Nội quan than cưa đem bán 6.700 cây xanh.